Facebook Twitter Gplus RSS
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

Date: July 29, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

ล่าสุด!!! กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) และตำแหน่งอื่นๆ รวม 56 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ……

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการเพื่อรับสมัครบุคคลเสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งข้าราชการที่เปิดรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 ตำแหน่ง

รวมทั้งสิ้น 56 อัตรา

 

การรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ไม่เว้นวันหบุดราชการ

สมัครสอบ >>>>>http://job.dms.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

แนะนำสมัครงาน: กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบงานราชการ เข้ารับข้าราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 77 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ก.ค.57

กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบงานราชการ เข้ารับข้าราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 77 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ก.ค.57

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโทและปริญญาตรี) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ 4-8 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ 4-8 ส.ค. 57

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา 1-25 ส.ค. 57

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน จำนวน 53 อัตรา 1-25 ส.ค. 57

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1-3 ส.ค. 57

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1-3 ส.ค. 57

Short url: Full url:

ข้าราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม2557, สมัครงานเภสัชกรรมทหาร 2557, กรมการแพทย์รับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, เทคนิคการแพทย์ 2557 สมัครงาน, กายภาพบำบัด, รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ก.ค. 2556, งาน นัก จิตวิทยา 2557, กรมการแพทย์, กรมการแพทย์ รับสมัคร, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, กรมการแพทย์ รับสมัครงาน, สมัครงานราชการพยาบาลวิชาชีพ2557, กรมแพทย์ทหารบกเปิดสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์, 2557, งานนักกายภาพบำบัด 19ธ.ค 56, รับสมัครงาน,

Response 'กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557'

Home » งานราชการ » กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
©2013 JobJaa :