Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 25, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

ล่าสุด!!! กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) และตำแหน่งอื่นๆ รวม 56 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ……

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการเพื่อรับสมัครบุคคลเสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งข้าราชการที่เปิดรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 ตำแหน่ง

รวมทั้งสิ้น 56 อัตรา

 

การรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ไม่เว้นวันหบุดราชการ

สมัครสอบ >>>>>http://job.dms.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

แนะนำสมัครงาน: กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมประมง เปิดสอบงานรับราชการในกรม จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2558

กรมประมง เปิดสอบงานรับราชการในกรม จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2558

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ 1-10 เม.ย. 58

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป, พนักงานธุรการ 1-10 เม.ย. 58

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17-24 เม.ย. 58

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17-24 เม.ย. 58

บริษัท SCG รับสมัครงาน 73 อัตรา ไม่ต้องมีประสบการณ์ เงินเดือน 30,000-40,000 บาท

บริษัท SCG รับสมัครงาน 73 อัตรา ไม่ต้องมีประสบการณ์ เงินเดือน 30,000-40,000 บาท

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบาราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการและนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) 1-27 เม.ย. 58

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบาราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ,วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการและนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) 1-27 เม.ย. 58

Short url: Full url:

สมัครงานเภสัชกรรมทหาร 2557, กายภาพบำบัด, กรมการแพทย์ รับสมัครงาน, งาน นัก จิตวิทยา 2557, งาน รับ สมัคร จิตวิทยา ธันวาคม 2557, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ ปี2557, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ก.ค. 2556, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์, กรมแพทย์ทหารบกเปิดสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, ข้าราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม2557, กรมการแพทย์, สมัครงานราชการพยาบาลวิชาชีพ2557, กรมการแพทย์ รับสมัคร, งานนักกายภาพบำบัด 19ธ.ค 56, เทคนิคการแพทย์ 2557 สมัครงาน, 2557, รับสมัครงาน, กรมการแพทย์รับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,

Response 'กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557'

Home » งานราชการ » กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
©2013 JobJaa :