Facebook Twitter Gplus RSS

Date: March 27, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

ล่าสุด!!! กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) และตำแหน่งอื่นๆ รวม 56 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ……

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการเพื่อรับสมัครบุคคลเสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งข้าราชการที่เปิดรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 ตำแหน่ง

รวมทั้งสิ้น 56 อัตรา

 

การรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ไม่เว้นวันหบุดราชการ

สมัครสอบ >>>>>http://job.dms.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

แนะนำสมัครงาน: กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สอบตำรวจ ประกาศผลสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2558 รอบแรก

สอบตำรวจ ประกาศผลสอบนายร้อยตำรวจหญิง 2558 รอบแรก

อบจ. จังหวัดพัทลุง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา 11 – 20 มีนาคม 2558.

อบจ. จังหวัดพัทลุง เปิดสอบงานราชการ จำนวน 11 ตำแหน่ง 20 อัตรา 11 – 20 มีนาคม 2558.

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19500 บาท วุฒิ ป.ตรี 23-27 มี.ค. 58

กรมควบคุมโรค เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 19500 บาท วุฒิ ป.ตรี 23-27 มี.ค. 58

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการจำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 มีนาคม 2558

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการจำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 27 มีนาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล วุฒิ ปวส,และ ปวช. 9-20 มี.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล วุฒิ ปวส,และ ปวช. 9-20 มี.ค. 58

Short url: Full url:

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ก.ค. 2556, กรมการแพทย์รับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, สมัครงานราชการพยาบาลวิชาชีพ2557, กรมแพทย์ทหารบกเปิดสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, กรมการแพทย์, งานนักกายภาพบำบัด 19ธ.ค 56, งาน รับ สมัคร จิตวิทยา ธันวาคม 2557, ข้าราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม2557, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์, กรมการแพทย์ รับสมัคร, รับสมัครงาน, งาน นัก จิตวิทยา 2557, กรมการแพทย์ รับสมัครงาน, 2557, เทคนิคการแพทย์ 2557 สมัครงาน, ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ ปี2557, กายภาพบำบัด, สมัครงานเภสัชกรรมทหาร 2557,

Response 'กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557'

Home » งานราชการ » กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
©2013 JobJaa :