Facebook Twitter Gplus RSS
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

Date: August 31, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

ล่าสุด!!! กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) และตำแหน่งอื่นๆ รวม 56 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ……

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557

กรมการแพทย์ เปิดสอบราชการเพื่อรับสมัครบุคคลเสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งข้าราชการที่เปิดรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 4 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี) 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ (สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์) 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันโรคผิวหนัง) 1 ตำแหน่ง
7. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) 1 ตำแหน่ง
8. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
9. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
10. ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง
11. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 ตำแหน่ง

รวมทั้งสิ้น 56 อัตรา

 

การรับสมัคร กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านทางเว็บไซต์ www.dms.moph.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 ถึงวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ไม่เว้นวันหบุดราชการ

สมัครสอบ >>>>>http://job.dms.moph.go.th/

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

แนะนำสมัครงาน: กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

กรมทหารช่าง เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 12 อัตรา (รับทั้งชายและหญิง)

กรมทหารช่าง เปิดสอบงานราชการทหาร จำนวน 12 อัตรา (รับทั้งชายและหญิง)

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครถึง 15 ก.ย. 57

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับสมัครถึง 15 ก.ย. 57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบงานราชการ อาจารย์ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอบงานราชการ อาจารย์ 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สอบตำรวจ สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สอบตำรวจ สอบเลื่อนเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (รอง สว.) 25 ส.ค. -4 ก.ย. 2557

Short url: Full url:

เทคนิคการแพทย์ 2557 สมัครงาน, งาน นัก จิตวิทยา 2557, กรมการแพทย์รับสมัครข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม, กรมการแพทย์, ข้าราชการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม2557, รับสมัครงาน, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, กรมแพทย์ทหารบกเปิดสอบตำแหน่งนักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์, 2557, รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ก.ค. 2556, สมัครงานราชการพยาบาลวิชาชีพ2557, กรมการแพทย์ รับสมัคร, งานนักกายภาพบำบัด 19ธ.ค 56, กรมการแพทย์ รับสมัครงาน, กายภาพบำบัด, สมัครงานเภสัชกรรมทหาร 2557,

Response 'กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557'

Home » งานราชการ » กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
กรมการแพทย์ รับสมัครรวม 56 อัตรา 11-17 ธค 2556 กรมการแพทย์ รับสมัครงาน 2557
©2013 JobJaa :