Facebook Twitter Gplus RSS

Date: June 30, 2015 - Category: คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมชลประทานในปี 2557 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง  นักวิชาการเกษตร และตำแหน่งอื่นๆ…..

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา

และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา และ วิศวกรเครื่องกล

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบข้อเขียน)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบปฏิบัติ)

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นักจัดการทั่วไป และ วิศวกรชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง และ นักวิชาการเกษตร

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ต้องเตรียม
– ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
– ยางลบ
– ปากกา
– ที่ลบคำผิด
– ไม้บรรทัด

ส่วนตำแหน่งอื่นๆเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

>>>>http://job.rid.go.th/201312/ann_2323.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 58

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 29 มิ.ย. -3 ก.ค. 58

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2558

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบงานราชการ จำนวน 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 8 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยลัยประจำ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 9 มิ.ย. 58

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยลัยประจำ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 19 พ.ค. – 9 มิ.ย. 58

กรมสรรพากร เปิดสอบราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 33 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 15-25 มิ.ย. 58

กรมสรรพากร เปิดสอบราชการ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร 33 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. 15-25 มิ.ย. 58

ประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2558

ประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2558

Short url: Full url:

สถานที่สอบ กพ57, สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557, ประกาศผลสอบ กรมชล57, สอบวันที่​ 15-16 กพ​ 57, กำหนดรับสมัคร ม1ชลประทานวิทยา, แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2557, สถานที่สอบกรมชลประทานปี58, โรงเรียนชลประทานวิทยา รับสมัคร, สอบชลประทาน 2558, สอบวันที่ 16 กพ 57, แนวข้อสอบพัสดุกรมชลประทาน, งานวันวิชาการ โรงเรียน ก.พ. 2557, ข้อสอบนิติกรกรมชล, สถานที่สอบ กพ 57, กรมชลเปิดสอบ 57, ผลสอบกรมชลประทาน 2557, กรมชล สอบ15 กพ, ชลประทานวิทยารับสมัคร ม.1, กรมชลเปิดสอบ 2558, ประกาศผลสอบกรมชลประทาน 8 มี.ค.58, สอบกรมชลประทาน 2558, กรมชลประทาน 58, ผลสอบกรมชลประทาน 2558, กรมชลประทานปากเกร็ด, กรมชลเปิดสอบ, ประกาศผลสอบกรมชลประทาน 2557, ประกาศผลสอบ กรมชลประทาน 2557, ประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่1 กรมชลประทาน 2557, ช่าสำรวจชลประทาน, กรมชลประทาน ปากเกร็ด ประกาศผลสอบชางชลประทาน,

Response 'กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557'

Home » คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ » กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
©2013 JobJaa :