Facebook Twitter Gplus RSS
กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

Date: September 02, 2014 - Category: คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมชลประทานในปี 2557 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง  นักวิชาการเกษตร และตำแหน่งอื่นๆ…..

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา

และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา และ วิศวกรเครื่องกล

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบข้อเขียน)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบปฏิบัติ)

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นักจัดการทั่วไป และ วิศวกรชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง และ นักวิชาการเกษตร

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ต้องเตรียม
- ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
- ยางลบ
- ปากกา
- ที่ลบคำผิด
- ไม้บรรทัด

ส่วนตำแหน่งอื่นๆเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

>>>>http://job.rid.go.th/201312/ann_2323.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

ข้อมูลเบื้องต้นของทุกเส้นทางการ สอบข้าราชการตำรวจ

ข้อมูลเบื้องต้นของทุกเส้นทางการ สอบข้าราชการตำรวจ

คุณสมบัติ – นายร้อยตํารวจหญิง

คุณสมบัติ – นายร้อยตํารวจหญิง

ผลการประชุม สอบตํารวจ 2557 ทั่วประเทศ สอบตํารวจ 2557 ปีนี้คาดว่าเปิดรับ 11,600 อัตรา แต่ยังไงต้องติดตามข่าวกันต่อไป

ผลการประชุม สอบตํารวจ 2557 ทั่วประเทศ สอบตํารวจ 2557 ปีนี้คาดว่าเปิดรับ 11,600 อัตรา แต่ยังไงต้องติดตามข่าวกันต่อไป

ผู้เข้า สอบ ก.พ. 2557 โปรดทราบ !!!!

ผู้เข้า สอบ ก.พ. 2557 โปรดทราบ !!!!

เตรียมตัวเฮ !! การ สอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ ครั้งต่อไป มติ ก.กลาง ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

เตรียมตัวเฮ !! การ สอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ ครั้งต่อไป มติ ก.กลาง ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

Short url: Full url:

สถานที่สอบกรมชลประทานวันที่ 16กุมภาพันธ์ 2557, สมัครสอบ กรมชลประทาน, ข้อสอบนิติกรกรมชล, แนวข้อสอบพัสดุกรมชลประทาน, ประกาศผลสอบ กรมชล57, ประกาศผลสอบพนักงานราชการสาธารณสุขยโสธร, สอบวันที่​ 15-16 กพ​ 57, กรมชลประทาน ปากเกร็ด ประกาศผลสอบชางชลประทาน, ประกาศผลสอบกรมชลประทาน 2557, สอบวันที่ 16 กพ 57, กรมชลเปิดสอบ 57, สถานที่สอบ กพ57, สมัครสอบกรมชลประทาน2557, คอม, แนวข้อสอบนายช่างโยธา 2557, สอบนนทบุรี 16 ก.พ.57, เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน, สอบกรมชลประทาน57, ผลสอบกรมชลประทาน, สมังานโรงพยาบาลกรมชลปากเกร็ด, ประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่1 กรมชลประทาน 2557, กรมชล สอบ15 กพ, เปิดสอบกรมชลประทาน 2557, กรมชลประทานปากเกร็ด, ผลสอบพนักงานราชการกรมชลประทาน 2557, สถานที่สอบกรมชลประทาน, http://job.rid.go.th/201312/ann_2323.pdf, สถานที่สอบกรมชลประทาน 2557, ประกาศผลสอบ กรมชลประทาน 2557, สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557,

Response 'กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557'

Home » คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ » กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
©2013 JobJaa :