Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 19, 2015 - Category: คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมชลประทานในปี 2557 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา  วิศวกรเครื่องกล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง  นักวิชาการเกษตร และตำแหน่งอื่นๆ…..

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557

กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา

และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างสำรวจ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา เจ้าพนักงานเครื่อวคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วิศวกรโยธา และ วิศวกรเครื่องกล

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบข้อเขียน)

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สอบปฏิบัติ)

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างไฟฟ้า นักจัดการทั่วไป และ วิศวกรชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างโยธา นายช่างเครื่องกล นายช่างเขียนแบบ นิติกร นักวิชาการประมง และ นักวิชาการเกษตร

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานวิทยา ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

สถานที่สอบ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ต้องเตรียม
– ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า
– ยางลบ
– ปากกา
– ที่ลบคำผิด
– ไม้บรรทัด

ส่วนตำแหน่งอื่นๆเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557

>>>>http://job.rid.go.th/201312/ann_2323.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20-24 เม.ย. 58

สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20-24 เม.ย. 58

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การศึกษาและนักบัญชี 8-20 เม.ย. 58

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 13 อัตรา 25 – 31 มี.ค. 2558

กรมการขนส่งทางบก เปิดสอบงานราชการ จำนวน 13 อัตรา 25 – 31 มี.ค. 2558

กรมพลาธิการทหารเรือเปิดรับสมัครงานราชการในกองทัพเรือ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

กรมพลาธิการทหารเรือเปิดรับสมัครงานราชการในกองทัพเรือ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2558

กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2558

กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 เมษายน 2558

Short url: Full url:

สอบกรมชล 16 กุมภาพันธ์, สอบกรมชลประทาน2558, ข้อสอบเก่าวิศวกรชลประทาน pdf, กรมชลประทาน สอบ57, ประกาศผลสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่1 กรมชลประทาน 2557, เปิดสอบกรมชลประทาน ปี 58, สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557, เปิดสอบ ชลประทาน 58, ข้อสอบพัสดุ กรมชล, สถานที่สอบกรมชลประทานปี58, สมัครสอบกรมชลประทาน 2558, สอบชลประทาน 2558, สถานที่สอบ กพ 57, เปิดสอบกรมชลประทาน, ผลสอบกรมชลประทาน, //.job.rid.go.th, สถานที่สอบกรมชลประทาน 2557, ชลประทานวิทยารับสมัคร ม.1, ประกาศผลสอบ กรมชลประทาน 2557, กรมชลเปิดสอบ, สถานที่สอบพนักงานราชการกรมกำลังพล, สอบกรมชลประทาน57, สอบกรมชลประทาน 2558, สมัครงานฝ่ายผลิต พาร์ทไทม์ นนทบุรี2557, 16 กุมภาพันธ์ 2557 สอบชลประทาน, สอบกรมชลประทาน 58, สมัครสอบกรมชลประทาน2557, สอบชลประทาน 58, เจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน, ประกาศผลสอบกรมชลประทาน นายช่างชลประทาน,

Response 'กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557'

Home » คู่มือเตรียมสอบ & แนวข้อสอบ » กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
กรมชลประทาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 15 – 16 กพ 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557 เปิดสอบกรมชลประทาน 2557
©2013 JobJaa :