Facebook Twitter Gplus RSS

Date: January 27, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน รวม 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จํานวน 2 อัตรา
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) จํานวน 1 อัตรา
 • ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

รวม 12 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635036161644249093.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 15-23 ม.ค. 58

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง 15-23 ม.ค. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 23ม.ค. -1 ก.พ. 58

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 23ม.ค. -1 ก.พ. 58

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 2-10 ก.พ. 58

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 2-10 ก.พ. 58

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ 17 อัตรา 19-23 ม.ค. 58

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดสอบงานราชการ 17 อัตรา 19-23 ม.ค. 58

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง วุฒิ ปวส. 29ม. ค. – 6 ก.พ.58

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง วุฒิ ปวส. 29ม. ค. – 6 ก.พ.58

Short url: Full url:

สอบภาค ข 56กรมสรรพกร ปวส, กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2556, นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท 2556, เปิดสมัครสอบ ภาค ข ปวส., สมัครงานราชการ ปริญญาโท 56, สอบโทศิลปากร, สอบภาคข, สอบภาคข.56, สอบ กพ ป.โท ภาค ข มิถุนายน 2556, สมัครงาน ป.โท มิ.ย.2556, งานราชการ ภาค ข ปริญาโท, รับปริญญา 20 มิถุนายน 2556, งานราชการ ภาค ข ปวส, งานราชการ ปริญญาโท 2556, สอบภาค ข ระดับปริญญาโท, เปิดสอบภาค ข ปวส 2556, สมัครงาน ราชการ ป.โท, แนวข้อสอบภาค ข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, กพ ภาคข.2556, งานราชการ ป.โท 2556, ราชการป.โท, งานพิพิธภัณฑ์ 2556, สมัครงานนักวิจัย ปริญญาโท, ปโท ศิลปากร, http://job.finearts.go.th, สอบราชการ ภาค ข 2556, สอบ ภาค ข, ภาค ข 2556 ป.ตรี, สมัครงาน 2556 ปริญญาโท มิถุนายน, งาน ป.โท ราชการ วิทยาศาสตร์,

Response 'กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556'

Home » งานราชการ » กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556
กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556
©2013 JobJaa :