Facebook Twitter Gplus RSS
กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

Date: September 01, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน รวม 12 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน  กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จํานวน 2 อัตรา
 • นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) จํานวน 1 อัตรา
 • ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
 • นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

รวม 12 อัตรา

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635036161644249093.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2-6 ก.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2-6 ก.ย. 57

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8-26 ก.ย. 57

กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8-26 ก.ย. 57

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 8-26 ก.ย. 2557

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา 8-26 ก.ย. 2557

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีและตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3-11 ก.ย.57

Short url: Full url:

สอบ ป โท 20มิย, เปิดสอบภาค ข 56 ปวส, งานราชการที่เปิดสอบภาค ข, สอบ กรมศิลปากร, แนวข้อสอบ ป.ว.ส ภาคข, ปริญญาโท 2556 ศิลปากร, งานราชการ ภสคข, ข้อสอบนายช่างโยธา ระดับ 2 ของกรมศีลปากรม, สอบภาคขปวส, เปิดสอบภาค ข วุฒิ ปวส ล่าสุด, สอบ ภาค ข, รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ มิถุนายน 2556, ภาค ข 56, รับสมัครงาน 2556 พิพิธภัณฑ์, ภาค ข กพ ปวช 2556, วิศวกรรมโยธา ศิลปากร, ข่าวเปิดสอบ2/2556กรมศิลปากร, งานราชการ วิทยาศาสตร์ ป.โท 2556, งาน ป.โท, งานราชการ 2556 ภาค ข, แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร, สอบภาคข.2556ล่าสุด, เปิดสอบภาค ข ระดับ ปวช, แนวข้อสอบภาค ข นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, สอบราชการ ภาค ข, งานราชการ ภาค ข ปวส, เปิดสอบภาค ข 2556 ปวส, ภาค ข ปวส 56, สอบภาค ข ปวช 56, งานราชการ วิศวกรโยธา 2556 ภาค ข,

Response 'กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556'

Home » งานราชการ » กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556
กรมศิลปากร เปิดสอบภาค ข ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส 12 อัตรา 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556
©2013 JobJaa :