Facebook Twitter Gplus RSS

Date: March 30, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ]
ล่าสุดกรมสรรพกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตราเงินเดือน 9,960 บาท โดยจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

ประกาศกรมสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพกรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

อัตราว่าง 21 อัตรา

การรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กรมสรรพกรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำสมัครงาน: กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 เมษายน 2558

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี) 1-27 เม.ย. 58

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานและนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ป.ตรี) 1-27 เม.ย. 58

สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบงานราชการจำนวน 7 อัตราตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 (รับสมัครด้วยตนเอง)

สำนักงานปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบงานราชการจำนวน 7 อัตราตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558 (รับสมัครด้วยตนเอง)

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 ตำแหน่ง 23 มี.ค.- 16 เม.ย. 58

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 ตำแหน่ง 23 มี.ค.- 16 เม.ย. 58

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ 17-27 มี.ค. 58

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบ 17-27 มี.ค. 58

Short url: Full url:

ประกาศสอบกรมสรรพากรปี 2556, หางานราชการสรรพากร, เว็บไซต์หางาน ป.ตรี ปี 56, กรมสรรพากร สมัครงาน, รับสมัครสอบกรมสรรพกร 56, สรรพกร จังหวัดเพชรบุรี, สอบสรรพากร 2556, สอบกรมสรรพากร, ตำแหน่งเปิดสอบกรมสรรพกร, ประกาศ ผล สอบ สรรพ กร, htt://www.rd.go.th, กรมสรรพากรรับสมัครงาน2556, รับสมัครสรรพากร, วันที่สอบสรรพากร 2556, กรมบังคับคดีรับสมัครงาน, เปิดสมัครกรมสัมภากร, สมัครสอบ กรมสรรพากร, สมัครงานกรมสรรพากร ส.ค., www.rd.go, สรรมพากร, งานราชการ ส.ค 56, แนวข้อสอบสรรพากร 2556, สมัครสอบสรรพกร, ปริญญาตรี สมัครเข้ารับราชการ กรมสรรพากร, สมัครสอบรับราชการกรมสรรพากร, กรมสรรพากรรับสมัครงาน 56, สมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมสรรพกร, รับสมัครงานที่กรมสรรพกร, สอบสรรพากรพนักงานราชการ 2556, สมัคร กรมสรรพากร 2556,

Response 'กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556'

Home » งานราชการ » กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
©2013 JobJaa :