Facebook Twitter Gplus RSS
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

Date: November 26, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ]
ล่าสุดกรมสรรพกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตราเงินเดือน 9,960 บาท โดยจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

ประกาศกรมสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพกรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

อัตราว่าง 21 อัตรา

การรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กรมสรรพกรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำสมัครงาน: กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 20 พ.ย.-23 ธ.ค. 2557

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา 20 พ.ย.-23 ธ.ค. 2557

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบงานราชการบุคคลภายนอก (รับเฉพาะหญิง) 1-11 ธันวาคม 2557

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบงานราชการบุคคลภายนอก (รับเฉพาะหญิง) 1-11 ธันวาคม 2557

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน , พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1-19 ธ.ค. 57

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน , พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ , ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1-19 ธ.ค. 57

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ 13 อัตรา 3 – 25 ธ.ค. 2557

กรมชลประทาน เปิดสอบงานราชการ 13 อัตรา 3 – 25 ธ.ค. 2557

อบจ. เชียงราย รับสมัครงานรวม 61 อัตรา 24 พย-2 ธค 2557 สมัครงาน อบจ. เชียงราย  2558 เปิดสอบ อบจ. เชียงราย  2558

อบจ. เชียงราย รับสมัครงานรวม 61 อัตรา 24 พย-2 ธค 2557 สมัครงาน อบจ. เชียงราย 2558 เปิดสอบ อบจ. เชียงราย 2558

Short url: Full url:

สมัคร กรมสรรพากร, สอบสรรพกร, กรมสรรพากรข้อสอบ, ข่าวสอบกรมสรรพากร 56 ลำปาง, ปริญญาตรี สมัครเข้ารับราชการ กรมสรรพากร, รับสมัครสอบกรมสรรพากร, งานสรรพากร 56, กรมสรรพากร สมัครงาน 2556, สมัครสอบรับราชการกรมสรรพากร, htt //www.rd.go.thสมัครงาน, สอบกรมสรรพากร, คุณวุฒิสมัครสอบสรรพกร, กลมสัมภากร, job.rd.go.th, กรมสรรพากรรับสมัครงานเดือนสคปี56, แนวข้อสอบสรรพากร 2556, รับสมัครงานช่างโคราช ตุลาคม 2556, หางานราชการสรรพากร, กรมสรรพากรรับสมัครงาน 2556, สมัครงานกรมสรรพกร, รับราชการสรรพากร เชียงใหม่, กรมสรรพากร รับสมัคร 2556, สอบสรรพกร56วันไหน, รับสมัครงานที่กรมสรรพกร, สมัครงานทั่วไป สิิงหาคม 56, รับสมัครสอบกรมสรรพกร 56, แนวสอบกรมสรรพากร, สมัครสอบกรมสรรพกร, ประกาศ ผล สอบ กรม สรรพากร 2556, สมัครงานกรมสรรพากร2556,

Response 'กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556'

Home » งานราชการ » กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
©2013 JobJaa :