Facebook Twitter Gplus RSS
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

Date: July 30, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ]
ล่าสุดกรมสรรพกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตราเงินเดือน 9,960 บาท โดยจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

ประกาศกรมสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพกรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

อัตราว่าง 21 อัตรา

การรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กรมสรรพกรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำสมัครงาน: กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1-22 ส.ค. 57

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1-22 ส.ค. 57

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 ตำแหน่ง 13-19 ส.ค. 57

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 ตำแหน่ง 13-19 ส.ค. 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร)และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) 18 ส.ค. -15 ก.ย. 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านการเกษตร)และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) 18 ส.ค. -15 ก.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 4-15 ส.ค. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง 4-15 ส.ค. 57

กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบงานราชการ เข้ารับข้าราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 77 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ก.ค.57

กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบงานราชการ เข้ารับข้าราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 77 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 ก.ค.57

Short url: Full url:

การรับสมัคงานกรมสรรพากร, กรมสรรพากร เปิดสอบ2556, รับสมัครงาน กรมสรรพากร, ผลสอบสรรพากร 2556, สอบกรมสรรพกร, งานกรมสรรพากร, แนวข้อสอบ สรรพากร 56, สมัครสอบกรมสรรพกร2557, สถานที่สอบสรรพากร ปี56, กรมสรรพากรสมัครงาน2556, พนักงานราชการมทั่วไป กรมสรรพากร, สอบราชการสรรพากร2556, สอบสรรพกร56วันไหน, ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป, สรรพากร รับสมัคร, แนวข้อสอบสรรพากร 2556, สมัครสอบสอบสรรพากร, สมัครสอบสรรพากร, สรรพากรสอบวันไหน, www.job rd.go.th, กรมสรรพากรรับสมัครงาน, สมัคงานราชการ56, ใบ สมัคร สอบ กรม สรรพากร, รับราชการสรรพากร เชียงใหม่, หางานราชการ2556กรมสรรพกร, สมัครสอบสรรพากร 2556, กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556, พนักงานกรมสรรพสรรพากร, สมัคร กรมสรรพากร 2556, เปิดสอบกรมสรรพากร 2556,

Response 'กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556'

Home » งานราชการ » กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
©2013 JobJaa :