Facebook Twitter Gplus RSS
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

Date: November 23, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ]
ล่าสุดกรมสรรพกร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 บาท อัตราว่าง 5 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)อัตราเงินเดือน 9,960 บาท โดยจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ…

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556

ประกาศกรมสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วยกรมสรรพกรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพกร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง 5 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพกร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,960 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

อัตราว่าง 21 อัตรา

การรับสมัคร กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา
กรมสรรพกรจะรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th และ http://rd.go.th
ตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แนะนำสมัครงาน: กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

Short url: Full url:

ประกาศผลสอบกรรมสรรพากร, ผลสอบสรรพากร 2556, สมัครงานกรมสัมพากร, กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน, สรรพากรเงินเดือนบรรจุเท่าไร, กรมสรรพากร รับสมัครงาน, www.rd.go.th กรมสรรพากร, กรมสรรพกรพิจิตร, ตำแหน่งพนักงานสรรพากรวางที่ไหนบ้าง, ผลสอบกรมสรรพากร56, สรรพากรสอบวันไหน, http://www.job.rd.go.th, สรรพากร รับสมัคร, สมัครสอบ กรมสรรพากร, ตำแหน่งงานว่าง กรมสรรพากร, สมัครสอบ สรรพากร 2556, ประกาศผลสอบ กรมสรรพากร 56, กรมสรรพากรสมัครงาน, สรรพากร รับสมัคร 2556, สอบสรรภากร, ประกาศผลสอบ สรรพากรปี56, งานกรมสรรพากร 2556, สอบกรมสรรพากร 2556, สอบกรมส่, สมัครสอบรับราชการกรมสรรพากร, รับสมัครงานเดือนส.ค 57จังหวัดนครศรีฯ, สมัครสอบสรรพกร, สมัครสอบสอบสรรพากร, สมัครสอบ กรมสรรพากร 2556, แนวข้อสอบ สรรพากร 56,

Response 'กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556'

Home » งานราชการ » กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
กรมสรรพากร รับสมัครรวม 26 อัตรา 1 – 22 สค 2556
©2013 JobJaa :