Facebook Twitter Gplus RSS
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

Date: July 23, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 ที่นี่ เพราะวันนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557  สนใจรายละเอียด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557 เข้ามาอัพเดตเพิ่มเติมที่นี่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา

5-18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สมัครงาน 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐานกองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ จำนวนหลายอัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 18 ก.พ. 2557

คุณสมบัติทั่วไป
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
- สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมขนส่ง และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุระดับปริญญาโท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทจะพิจารณา ให้เงินเพ่ิมตามประสบการณ์ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 6 ปี
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดรับสมัคร
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน

วิธีการรับสมัครงาน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

วิชาการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา
1. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (30 คะแนน)
– ความสามารถด้านตัวเลข (Number Factor)
– ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning Factor)
– ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor)
– ความสามารถด้านการสังเกตรับรู้ (Perception Factor)
2. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (70 คะแนน)
- ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้าง ขนส่ง และการจราจร)
– ความรู้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD
– ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคนิคสมัยใหม่ของการตรวจวัด ตรวจสอบด้านวิศวกรรมโยธา
– การเขียนเรียงความ (Essay) เป็นภาษาอังกฤษ
– ผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่ กทพ. กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา

>>>>> http://recruit.exat.co.th/rcs/

แนะนำสมัครงาน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 21-25 ก.ค. 57

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 21-25 ก.ค. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 24-31 ก.ค. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 24-31 ก.ค. 57

สอบตํารวจ อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

สอบตํารวจ อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

ข่าวดี สอบตํารวจ ประกาศรับ นายร้อยตำรวจจากบุคคลภายนอก จำนวน 310 อัตรา

ข่าวดี สอบตํารวจ ประกาศรับ นายร้อยตำรวจจากบุคคลภายนอก จำนวน 310 อัตรา

กองทัพเรือ เปิดสอบงานราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

กองทัพเรือ เปิดสอบงานราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

Short url: Full url:

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, แห่งประเทศไทย, งาน 2557, บริษัทที่กําลังรับสมัครงาน หลายอัตรา2557, หางานหลายอัตราปี2557วันที่21กพ, สมัครสอบ, 2557, การทางพิเศษ, เปิดรับ, สมัครงาน, พนักงาน, 57,

Response 'การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557'

Home » งานราชการ » การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน หลายอัตรา 5-18 ก.พ. 2557
©2013 JobJaa :