Facebook Twitter Gplus RSS
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

Date: September 01, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556]

วันนี้มาอัพเดทข้าวการเปิดรับสมัครสอบกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม ดังว่อนเน็ตสำหรับข้าวการเปิดรับสมัครสอบกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม ล่าสุดวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 ใน 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ 2 เขตเขต 1 ลำปางเขต 2 พิษณุโลก
ภาคกลาง 3 เขตเขต 1 กรุงเทพมหานครเขต 2 นครนายกเขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ 2 เขตเขต 1 สุราษฎร์ธานีเขต 2 ตรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขตเขต 1 นครราชสีมาเขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุดรธานี คะ…

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

ล่าสุด!! ได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ

ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรก จะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..

จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
ภาคเหนือ 2 เขต
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 พิษณุโลก
ภาคกลาง 3 เขต
เขต 1 กรุงเทพมหานคร
เขต 2 นครนายก
เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ 2 เขต
เขต 1 สุราษฎร์ธานี
เขต 2 ตรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
เขต 1 นครราชสีมา
เขต 2 อุบลราชธานี
เขต 3 อุดรธานี

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
รับสมัครสอบเพียง 15 วัน

สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออก ข้อสอบได้แล้ว สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.

“ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ”
ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./ ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้
– ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราชภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
– ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
– ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม

สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก “เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต” ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไป
เรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก
หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีก ครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาใน การสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของ แต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางที อาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ
จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบ ท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดู กันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย
อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

http://129jump.blogspot.com คะ

 

แนะนำสมัครงาน: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8-12 ก.ย. 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8-12 ก.ย. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ 8 ตำแหน่ง 1-10 ก.ย. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ 8 ตำแหน่ง 1-10 ก.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2-6 ก.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน 2-6 ก.ย. 57

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครรวม 8 อัตรา บัดนี้ถึง 15 กย 2557 เปิดสอบสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 57

กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8-26 ก.ย. 57

กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 8-26 ก.ย. 57

Short url: Full url:

สอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ตำเเหน่งว่างทั่วประเทศท้องถิ่น, ตรวจสถานที่สอบข้าราชการท้องถิ่น, web, ศูนย์สอบท้องถิ่น 10 เขต, กรมการปกครองท้องถิ่น 2556, เปิดรับสมัครพนักงานท้องถื่นทั่วประเทศ, ที่นั่งสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น, สมัครสอบ กรมการปรกครองท้องถิ่น, เปิดรับสมัครกรมส่งเสริมการเกษตร สิงห์บุรี, สมัครสอบท้องทางเน็ตวันไหน, สถานที่สอบท้องถิ่นแต่ละเขต, ตรวจสอบที่นั่งสอบ อปท. 57, การสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบข้าราการท้องถิ่, สอบ อปท.2556, เลขที่นั่งสอบท้องถิ่น, ปกครองส่วนท้องถิ่น, ประกาศผลสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี, การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2556, สอบกรมการปกครองท้องถิ่น56, ตรวจสอบที่นั่งสอบพนักส่วนท้องถิ่น, ประกาศเลขที่นั่งสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น, สมัครงานปกครองท้องถิ่น, รับสมัครสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สอบการปกครองส่วนท้องถิ่น, ที่นั่งสอบปกครองท้องถิ่น, ค้นหาสถานที่สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สอบอปท 56, เปิดสอบ กรมการปกครอง,

Response 'กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556'

Home » งานราชการ » กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
©2013 JobJaa :