Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 29, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

[ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556]

วันนี้มาอัพเดทข้าวการเปิดรับสมัครสอบกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม ดังว่อนเน็ตสำหรับข้าวการเปิดรับสมัครสอบกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม ล่าสุดวันนี้มีข่าวเพิ่มเติมสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 ใน 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ 2 เขตเขต 1 ลำปางเขต 2 พิษณุโลก
ภาคกลาง 3 เขตเขต 1 กรุงเทพมหานครเขต 2 นครนายกเขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ 2 เขตเขต 1 สุราษฎร์ธานีเขต 2 ตรังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขตเขต 1 นครราชสีมาเขต 2 อุบลราชธานี เขต 3 อุดรธานี คะ…

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

ล่าสุด!! ได้ข้อสรุปแล้วว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนนี้คือ “แบบเสนอแผนการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วน ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตนำเสนอในการประชุมฯ และที่ประชุมฯ มีมติเลือก ม.ราชภัฎฯ แทน ม.รามฯ

ในรายละเอียดส่วนที่ผมสนใจเป็นอันดับแรก จะเป็นเรื่องความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ในการจัดสอบของ ม.ราชภัฎฯ ก็ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นได้ว่า..

จัดสอบแบบแบ่งรายภาค/เขต 10 ศูนย์สอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
ภาคเหนือ 2 เขต
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 พิษณุโลก
ภาคกลาง 3 เขต
เขต 1 กรุงเทพมหานคร
เขต 2 นครนายก
เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ 2 เขต
เขต 1 สุราษฎร์ธานี
เขต 2 ตรัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เขต
เขต 1 นครราชสีมา
เขต 2 อุบลราชธานี
เขต 3 อุดรธานี

รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
ระยเวลาเตรียมการจนถึงวันรับสมัครสอบประมาณ 45 วัน ก็น่าจะประกาศรับสมัครสอบประมาณสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
รับสมัครสอบเพียง 15 วัน

สรุปมหาวิทยาลัยที่จะเป็นผู้ดำเนินการออก ข้อสอบได้แล้ว สำหรับการสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ 2556 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.

“ที่ประชุม ก กลาง ลงมติเสียงข้างมากเลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต และดำเนินการสอบ ๑๐ ศูนย์ทั่วประเทศ”
ในที่ประชุม ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ก กลาง อปท.ร่วมกัน ๓ ก ได้มีการลงมติของคณะกรรมการ ก กลาง ทั้ง ๓ ก คือ ก กลาง อบต./ ก กลาง เทศบาล./ ก กลาง อบจ.โดยเป็นการลงมติเพื่อตัดสินใจว่า จะให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือไม่ การลงมตินั้น มีการให้ลงมติ ทีละ ก กลาง ผลปรากฏดังนี้
– ก กลาง อบต.มีผู้เห็นด้วยในการเลือกราชภัฏสวนดุสิต ๘ เสียงจาก ๑๗ เสียงที่อยู่ในห้องประชุม
– ก กลาง เทศบาล เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๐ จากผู้อยู่ในที่ประชุม ๑๕ เสียง
– ก กลาง อบจ.เลือกราชภัฏสวนดุสิต ๑๒ เสียง จาก ๑๕ เสียงที่นั่งประชุม

สรุป ก กลาง เทศบาล และ อบจ.เสียงข้างมาก “เลือก ม.ราชภัฏสวนดุสิต” ส่วน ก กลาง อบต.เสียงข้างน้อยเลือก ผลสองต่อหนึ่ง เลือกราชภัฎสวนดุสิต เป็นมติเสียงข้างมาก เห็นชอบให้เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ กับ อปท.ต่อไป
เรื่องเล่าลือกันว่าเหตุที่จัดสอบช้าในกระบวนการนี้เกิดจากความเห็นที่ไม่ ตรงกันระหว่าง ก.กลาง และ กสถ. โดยแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ ก.กลางต้องการให้ ม.ราชภัฎสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ และสอบแบบแบ่งเขตตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่..กสถ. ต้องการให้ ม.รามฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบและจัดสอบที่ส่วนกลางเท่านั้น เนื่องจากความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบ สรุปกันไม่ได้จนท้ายสุดก็ลงมติกันดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผลออกมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตได้เป็นผู้ออกข้อสอบ ด้วยเสียงข้างมาก
หลังจากนี้การดำเนินการก็จะเร็วขึ้นแล้วละครับ ก็เลยอยากให้ลองตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กันก่อนนะครับ ลองดูตำแหน่งในฝัน พร้อมกับจัดลำดับก่อนหลังไว้ก่อนเมื่อประกาศรับสมัครสอบออกมาตรวจสอบอีก ครั้ง เพราะส่วนนี้นำมาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อบจ. อบต. เทศบาล เพื่อความชัวร์นะครับ เหตุที่นำส่วนนี้มาให้ตรวจสอบตัวเองกันก่อนเนื่องจากเรื่องที่ต้องพิจารณาใน การสมัครสอบจำเป็นต้องดูทั้งคุณสมบัติที่ตนเองจะสามารถสมัครสอบได้ พร้อมกับจำนวนอัตราว่าง และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการสอบส่วนของภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่ทั้งหมดนี้คงสามารถประมาณการได้เพียงคร่าวๆ เนื่องจากเราไม่ทราบว่าศูนย์สอบใดจะมีจำนวนอัตราว่างและจำนวนผู้สมัครสอบของ แต่ละตำแหน่ง ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งใดมีจำนวนอัตราว่างมากย่อมเป็นที่หมายตาของใครหลายคน และเมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบมากก็มีการแข่งขันสูงหากหลบหลีกเลี่ยงได้บางที อาจจะเป็นโอกาส ต้องพิจารณากันให้ดีๆ นะครับ
จึงนำสรุปอัตราว่างพร้อมกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ ทราบลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการรับสมัครสอบ ท้องถิ่น 2556 ที่นับวันประกาศรับสมัครสอบก็ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีเป็นนาทีที่ต้องเฝ้าดู กันอย่างไม่กระพริบตาไปพร้อมๆ กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2556 ด้วย
อ้างอิงจากหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ออกโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 ในการสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ที่ส่งให้ส่วนท้องถิ่นยืนยำตแหน่งและอัตราที่มีความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. จัดสอบแข่งขันแทน

อัตราตำแหน่งว่างทั่วประเทศ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 27 ตำแหน่ง 1761 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 33 ตำแหน่ง 3651 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 37 ตำแหน่ง 2498 อัตรา
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก

http://129jump.blogspot.com คะ

 

แนะนำสมัครงาน: กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

กรมการปกครอง, สมัครสอบใหญ่ท้องถิ่น56, เปิดสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556, ที่นั่งสอบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น, กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น, สอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ประกาศผลสอบ อปท.2556, ที่นั่งสอบ อปท, อปท.กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ประกาศเลขที่นั่งสอบกรมการปกครองท้องถิ่น, สมัครงานกรมส่วนท้องถิ่น, เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่นปี 56 เมื่อไร, มการปกครองส่วนท้องถิ่น, ศุนย์สอบท้องถิ่นแต่ละเขต, เปิดสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น56, สอบท้องถื่น, สอบการปกครองส่วนท้องถิ่น, ตรวจสอบที่นั่งสอบการปกครองท้องถิ่น, สอบอปท.2556, ด่วนมากครับสมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัคร 18 พย 56, สอบท้องถิ่นควรเลือกภาคใหนดี, กรมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี, เลขที่นั่งสอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สมัครอปท อุดร, เปิดรับสมัครพนักงานท้องถื่นทั่วประเทศ, ดูข้อมูลศูนย์สอบของแต่ละเขต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สมัครสอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ 15 ก.ย. 2556 นี้, สมัครสอบกรมส่งเสริม 10 ตุลาคม 2556, กรมการปกครองเปิดสอบ, สมัครสอบปกครองท้องถิ่น,

Response 'กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556'

Home » งานราชการ » กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียม เปิดสอบ 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ในปี 2556 สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556
©2013 JobJaa :