Facebook Twitter Gplus RSS

Date: November 25, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556

ล่าสุด!! สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สคร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา

  • นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รวม 5 อัตรา 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 3 กันยายน 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<< job.ocsc.go.th/images/Job/635104570096364193.pdf

แนะนำสมัครงาน: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

รัฐวิสาหกิจที่เปิดรับสมัคร ส.ค.-ก.ย. ปี 56, ประกาศผลสอบ สคร., ประกาศผลสอบ สคร 56, สํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ งาน, แผนที่ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, เจาะข้อสอบสำนักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ผลสอบ นโยบายรัฐวิสาหกิจ, สคร. สอบพัสดุ, แนวข้อสอบสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร, สรุปเนื้อหาสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สคร, ประกาศผลสอบสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบภายใน, สำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจ รัยสมัคร, แนวข้อสอบ สำนักนโยบายและแผน ฟรี นักวิชาการเงินและบัญชี, ข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, ประกาศสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน, รูปรัฐวิสาหกิจ, ข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาที่ดิน, แผนที่สำนักคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ, นิติกร รัฐวิสาหกิจ ตุลาคม 2556, แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลศรีสะเกษ, สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ, คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, รายละเอียดการสมัครราชการสำนักนโนบายรัฐวิสาหกิจ, ตัวอย่างข้อสอบรัฐวิสาหกิจ, สํานักรัฐวิสาหกิจ, สมัครงานสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, แนวข้อสอบ สคร., แนวข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการเงิน, ประกาศผลสอบ สคร 2556, ผลสอบ สคร.,

Response 'สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556'

Home » งานราชการ » สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับสมัครรวม 5 อัตรา 13 สค – 3 กย 2556
©2013 JobJaa :