Facebook Twitter Gplus RSS

Date: October 13, 2015 - Category: งานทั่วไป
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! มีรายละเอียดเกียวกับการดำเนินการสอบแข่งขั้นบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยเนื้อหาของประกาศกล่าวถึง บัญชีตำแหน่งต่างๆที่องกรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบ แข่งขั้นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขั้น จากตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และ ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 รวมไปถึงอัตราที่รับสมัครลองไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่างคะ…

..อ่านประกาศฉบับเต็ม www.chonburilocal.go.th/UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

[สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557] ข่าวล่ามาแรง!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557 สมัครสอบ อบต 2557


ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบ …
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน 1 ชุด ขอให้แต่ละท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง หากมีข้อผิดพลาดให้รายงาน กสถ. ทราบ

ภายในวันที่ 21 ต.ค. 2556 อ่านประกาศฉบับเต็ม www.chonburilocal.go.th/UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

ท้องถิ่น57 สอบวันไหน, ข่าวการเปิดสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ผลสอบ อบต.57, ประกาศสนามสอบ อบต.57, สมัครงานอบต57, สอบองการปกครองส่วนท้องถิ่น, ประกาศ สอบท้องถิ่น2557, สอบ อปท.ปี57, สอบข้าราชการปี57 อบต., สถานที่สอบ อปท.ปี 2557, สอบท้องถิ่นปี2557, เปิดสอบบรรจุข้าราชการสาธารณสุข, อบต 2557, การสอบท้องถิ่น ปี 2557, สอบเข้า อบต.57, chonburilocal, กําหนดการสอบท้องถิ่น57 pdf., หนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น57, www.chonburilocal.go.th หนังสือราชการ, สมัครสอบ อบต.ปี57, สมัครงาน ทอท 2557, ดูสถานที่สอบ อปท 57, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ตรวจสอบ สถานที่สอบ อปท.2557, สมัครอปท, อปทปี56, ประกาศสถานที่สอบ อปท57, ตรวจสอบผลสอบ อบต.ท้องถิ่น ปี2557, หางานราชการบัญชี 2557, www.chounburilocal.go.th,

Response 'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557'

Home » งานทั่วไป » กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557
©2013 JobJaa :