Facebook Twitter Gplus RSS

Date: February 13, 2016 - Category: งานทั่วไป
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! มีรายละเอียดเกียวกับการดำเนินการสอบแข่งขั้นบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยเนื้อหาของประกาศกล่าวถึง บัญชีตำแหน่งต่างๆที่องกรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบ แข่งขั้นพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขั้น จากตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และ ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 รวมไปถึงอัตราที่รับสมัครลองไปดูรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่างคะ…

..อ่านประกาศฉบับเต็ม www.chonburilocal.go.th/UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557

[สมัครงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2557] ข่าวล่ามาแรง!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557 สมัครสอบ อบต 2557


ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบ …
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมกับบัญชีสรุปตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน 1 ชุด ขอให้แต่ละท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง หากมีข้อผิดพลาดให้รายงาน กสถ. ทราบ

ภายในวันที่ 21 ต.ค. 2556 อ่านประกาศฉบับเต็ม www.chonburilocal.go.th/UserFiles/gov_doc/4322_1.pdf

แนะนำสมัครงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

www.chonburelocal.go.th, อัพเดท สอบ อปท.57, สถานที่สอบ อบต.ปี2557, ตรวจสอบรายชื่อท้องถิ่น อบต.57, สมัครงานท้องถิ่น 57, สมัครอปท.57, หางานราชการอยุธยา2557, อบต.ท้องถิ่น 57, หนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น57, สมัครสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น56, ประกาศรายชื่อ สอบ อบต.ท้องถิ่น 2557, เปิด สอบ อบ ต อยุธยา, สนามสอบอบต2557, ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบพนักงานส่วนตำบล จ.อุบล, สอบ อบต.ปี2557, สอบ อบต.57, งานราชการอยุธยาล่าสุด57, สมัครสอบอบตออนไล, สมัครออนไลน์ ปกครองท้องถิ่น 57, วันเวลาสอบ อบต.ท้องถิ่น, เปิดสอบอบต57, สอบ อปท.ปี 57, ประกาศรายชื่อ ท้องถิ่นล่าสุด, สอบ อบต.57 สถานที่สอบ, สอบท้องถิ่น, สมัครสอบท้องถิ่น อปท. อบต อบจ ..., สมัครสอบท้องถิ่นปี2557, สอบท้องถิ่นปี 2557, สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น, logo,

Response 'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557'

Home » งานทั่วไป » กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบในปี 2556-2557
©2013 JobJaa :