Facebook Twitter Gplus RSS

Date: November 25, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 จากเดิม 2 กุมภาพันธ์ 2557 [[สำหรับผู้ สมัครสอบท้องถิ่น 2557 ไว้]] ก็นับเป็นโอกาสดีแล้วหละคะ เพราะท่านมีเวลาเตรียมตัวสอบนานขึ้น สู้ๆ คะ เราเป็นกำลังใจให้

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ

เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 สมัครสอบท้องถิ่น 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ
ประกาศเลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภาคความรู้ทั่วไป ภาค ก และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งภาค ข เลื่อนกำหนดสอบงานราชการเป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 เนื่องจากปัญหาการชุมนุมทางการเมือง และการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบกับจำนวนผู้สมัครสอบในครั้งนี้มีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สถานที่สอบในวัน เวลา ที่กำหนดไว้ได้รับผลกระทบ และอาจทำให้ผู้สอบไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าสอบในครั้งนี้ได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 สมัครสอบท้องถิ่น 2557

 

แนะนำสมัครงาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

วัน เวลา สถานที่สอบ ท้องถิ่น, สถานที่สอบท้องถิ่นวันที่ 14 มีนาคม 57, สมัครสอบท้องถิ่น, กำหนดส่งผลงาน 28 เม.ย. 57, กำหนดสอบท้องถิ่น 57, สถานที่สอบท้องถิ่น57, ใบสมัครสอบ กรมส่งเสริม, สถานที่สอบท้องถิ่นภาคใต้เขต2, สมัครสอบท้องถิ่น2557, สถานที่สอบท้องถิ่น 57, วัน เวลาสถานที่สอบท้องถิ่น, ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ กรมเจ้าท่า, สมัครสอบปกครองท้องถิ่น, สถานที่สอบกรม14 มี.ค.57, สถานที่สอบพนักงานส่วนท้องถิ่น, สถานที่สอบกรมการปกครองท้องถิ่น ภาคใต้ เขต1, วันสอบท้องถิ่น57, กำหนดสอบท้องถิ่น57, กำหนดวันสอบกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, สถานที่สอบกรมปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจต3, กรมการปกครองท้องถิ่นวันเวลา, กําหนดวันสอบท้องถิ่น 57, สมัครสอบท้องถิ่น57, ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ กรมเจ้าท่า, วันเวลาสถานที่สอบ ภาค ก ท้องถิ่น 57, start, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สอบปี 2556 จ.บุ, วันสอบปกครองส่วนท้องถิ่น 2557, สอบท้องถิ่น57, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,

Response 'กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557'

Home » งานราชการ » กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2557
©2013 JobJaa :