Facebook Twitter Gplus RSS
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

Date: August 01, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ประกาศ งานราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เปิดรับสมัครงงานราชการตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ  ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

นักทรัพยากรบุคคล

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน: 18,000

ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 24 ม.ค. 2557

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงานราชการที่เปิดสอบ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

>> http://job.ocsc.go.th/images/Job/635248771439594584.pdf

แนะนำสมัครงาน: ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4-8 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4-8 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13-19 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13-19 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักบิน (เครื่องบินปีก) และนักบิน (เครื่องเฮลิคอปเตอร์) 13-19 ส.ค. 57

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักบิน (เครื่องบินปีก) และนักบิน (เครื่องเฮลิคอปเตอร์) 13-19 ส.ค. 57

โรงพยาบาลเชียงคำ เปิดสอบงานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.ค.-8 ส.ค. 57

โรงพยาบาลเชียงคำ เปิดสอบงานราชการ เจ้าพนักงานเวชสถิติ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 ก.ค.-8 ส.ค. 57

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ 4-8 ส.ค. 57

โรงพยาบาลสิงห์บุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด,นักเทคนิคการแพทย์,พยาบาลวิชาชีพ 4-8 ส.ค. 57

Short url: Full url:

รับตรง ม.วไลยอลงกรณ์57, ม.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับพนักงานราชการ, สมัครงานราชภัฏวไลยอลงกรณ์, รับสมัครวไล, รับตรง 57 ม.วไลย์อลงกรณ์, ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 57รอบ2, วไลย 57, ม.ราชภัฏวไลยลงกรณ์ 57, ประกาศสอบเข้ รอบ2 วไลรงกร, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ภาคพิเศษ57, รับสมัครม.วไลยอลงกรณ์ 57, สอบตรง ม.วไลยอลงกรณ์57, สมัครงานม.วไลอลงกร, ม.วไลอลงกรปี57, ปฏิทินเปิดภาคเรียน 2557ม.วไลอลง, ม.วไล, สมัคร ม.วไลยอลงกรณ์ 57, ม.วไลย, สมัครงานราชการนักทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์, รับ สอบตรง ภาคพิเศษ วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี57, ราชภัฏวไลยอลงกรณ์57 สมัครงาน, รับตรง ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี, ม. วไลอลงกร, ภาควิชาศึกษาทั่วไป ม.วไล, มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ภาคพิเศษ 2557, ม.วไลอลงกรณ์, ม.วไลยอลงกรณ์ รับตรง 57, ม.วไลยอลงกรณ์57, สมัคร ม.วไล 57, ม.วไลยอลงกรณ์ ภาคพิเศษ,

Response 'ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57'

Home » งานราชการ » ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่ 13 -24 มกราคม 57
©2013 JobJaa :