Facebook Twitter Gplus RSS

Date: July 04, 2015 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธ.ค.56

1.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป

 


2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน :15,960 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา


สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://yrh.moph.go.th

 


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

>>>>job.ocsc.go.th/images/Job/635224394869195078.pdf

 

แนะนำสมัครงาน: โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 22 มิ.ย.-10 ก.ค. 58

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 22 มิ.ย.-10 ก.ค. 58

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิก 22-26 มิ.ย. 58

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักจิตวิทยาคลินิก 22-26 มิ.ย. 58

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ 8-14 ก.ค. 58

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพัสดุ 8-14 ก.ค. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 8 อัตรา 1-21 ก.ค. 58

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 8 อัตรา 1-21 ก.ค. 58

กรมหม่อนไหม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 10-16 มิ.ย. 58

กรมหม่อนไหม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร 10-16 มิ.ย. 58

Short url: Full url:

รับสมัครงานปี 57 จ.สุพรรณบุรี, สมัครงานสุพรรณบุรี57, กรมสรรพากรจ.สุพรรณบุรีเปิดรับสมัคร, รับสมัคร โรงพยาบาล เจ้าพระยายม, งาน ราชการ 2557 สุพรรณบุรี, หางานสุพรรณบุรี57, ตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลแพร่ มิถุนายน 2556, สมัครงานรพ.เจ้าพระยา สุพรรณบุรี, สมัครงานราชการ วิทยาศาสตร์, บริษัทที่เปิดรับสมัครงาน สิ่งแวดล้อม, สมัครงาน อบจ สุพรรณบุรี, สมัครสุพรรณบุรี56, สมัครงานรพ เจ้าพระยายมราช 57, สมัคร งาน โรง พยาบาล เจ้าพระยา ยมราช, สมัคงานในโรงพยาบาลจังหวัดสุพรร, รับสมัครงาน สุพรรณบุรี 2557, เปิดรับสมัครงานราชการ สระบุรี, สสมัครโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณ, รพ.เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี, รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี สมัครงาน, สมัครงาน พยาบาล รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครงาน, ตําแหน่งงานว่างสุพรรณบุรี56, http://www.jobjaa.com/รพ-เจ้าพระยายมราช-27ธค-56/, สมัครงานสุพรรณบุรี 57, หางานในสุพรรณ, รับสมัครงาน วิทยาศาสตร์ปริญญาโท สิงหาคม 2556, โรงพยาบาลในจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครงาน, สมัครงานโรงพยาบาล เมษายน2557, หางานด่วน สุพรรณบุรี57,

Response 'โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)'

Home » งานราชการ » โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)
©2013 JobJaa :