Facebook Twitter Gplus RSS
ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556

Date: September 15, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! จังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการ ทั่วไปในนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 02 9503071 ต่อ 107

ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556

ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร  สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
ด้วยจังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการ ทั่วไปในนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ และ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาวิชาดังกล่าวขั้นต้น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา วิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือสาขาวิชาดังกล่าวขั้นต้น

รวมทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร   สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
เปิดรับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556

การรับสมัคร  สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนนทบุรี โทร 02 9503071 ต่อ 107 ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม >>>>job.ocsc.go.th/images/Job/635070735474541214.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://job.ocsc.go.th รูปภาพประกอบจากสำนักงานสาธารณสุขคะ

แนะนำสมัครงาน: ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบงานราชการ 100 อัตรา

ตำรวจท่องเที่ยว เตรียมเปิดสอบงานราชการ 100 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 36 อัตรา 10-16 ก.ย. 57

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 36 อัตรา 10-16 ก.ย. 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 15-19 ก.ย. 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 15-19 ก.ย. 57

จังหวัดทหารบกน่าน เปิดสอบงานราชการ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ประจำปี 2557

จังหวัดทหารบกน่าน เปิดสอบงานราชการ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เปิดสอบงานราชการ 9 อัตรา รับสมัครถึง 16 ก.ย. 2557

เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ เปิดสอบงานราชการ 9 อัตรา รับสมัครถึง 16 ก.ย. 2557

Short url: Full url:

สมัครพนักงานราชการ นนทบุรี 2556, สมัครงานสาธารณสุข นนทบุรี, สมัครงานราชการสาธารณสุข, ก,@hotmail.com ถามตอบ นนทบุรี พนักงาน webboard, สมัครงานกรมสาธารณสุขนนทบุรี, สมัครงาน ปริญญาตรี นนทบุรี, สมัคร สาธารณสุขนนทบุรี2556, สมัคร งาน เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข, รับสมัครงาน การตลาด นนทบุรี 2556, สมัครงานนนทบุรี56, สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครงาน, แนวข้อสอบ นักทรัพยากร สสจ.นนทบุรี, สมัครงานสาส, หางาน กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี, สมัครงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข56, สมัครงาน กศน2556 นนทบุรีี, สาธารณสุข รับสมัคร, สมัครงาน สํานักงานสาธารณสุข, หางานนนทบุรี, สมัครงาน กระทรวงสาธารณสุข, รับสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน เดือนมิถุนายน 2556, จ,@hotmail.com ถามตอบ นนทบุรี พนักงาน, รับสมัคร ป ตรี นนทบุรี, ตำแหน่งงานว่างล่าสุด2556 นนทบุรี, สมัครงานนนทบุรี 2556, รับสมัครเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข, จังหวัดนนทบุรี รับสมัคร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2556, สนง.สาธารณสุข, สมัครงาน นนทบุรี 56, รับสมัครงานสาธารณสุข 2556,

Response 'ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556'

Home » งานราชการ » ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556
ล่าสุด!! สนง.สาธารณสุข นนทบุรีรับสมัครรวม 3 อัตรา 24 – 28 มิย 2556
©2013 JobJaa :