Facebook Twitter Gplus RSS
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557

Date: October 25, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

รงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/11/2556 ข่าว ล่า มาแรงคะ เป็นข่าวดีของผู้ที่ตามหาข่าว สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2557 เนื่องจากวันนี้ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2557 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2557 ได้เลย ด้านล่างข้อความนี้ เราอัพเดตข้อมูล สอบนายร้อยตํารวจ 2557 มาไว้ให้ท่านที่นี่ เรียบร้อยแล้ว โอกาสดีๆ มาถึงมือท่านแล้วคะ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง

17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557 สมัครสอบนายร้อยตํารวจหญิง 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง
รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2556 – 10 ม.ค. 2557

กำหนดการเปิดรับสมัคร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง
29 พ.ย. 2556 ประกาศรับสมัคร
17 ธ.ค. 56 – 10 ม.ค. 2557 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
2 ก.พ. 2557 สอบข้อเขียน
5 ก.พ. 2557 ประกาศผลสอบข้อเขยีน
10-11 ก.พ. 2557 ตรวจร่างกาย
19 ก.พ. 2557 สอบพลศึกษา
27 ก.พ. 2557 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

คุณสมบัติที่พึงมี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง
ข้าราชการตำรวจ (ชาย-หญิง)
– รับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 25 ปี

บุคคลภายนอก (เพศหญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 ซม.

แนะนำสมัครงาน: โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

Short url: Full url:

รับสมัครทหารนายสิบหญิง2557, การสอบตํารวจหญิง 57, ประกาศนายร้อยตำรวจหญิง 57, สมัครสอบตํารวจหญิง ปี 57, ตำรวจหยิง57, สอบนายสิบตํารวจ 2557 ชาย, สมัครสอบตํารวจหญิง 2557ทางอินเตอร์เน็ต, ประกาศ ผลสอบนายร้อยตํารวจหญิง 57, สมัครสอบนายสิบตํารวจ 2557, ตํารวจ57, นายร้อยตำรวจ 57, สอบตำรวจหญิง57, สอบนายร้อยทหารหญิง, สอบร้อยตํารวจหญิง, รับตรงตำรวจนายสิบหญิง57, ผู้ชาย สอบนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่, เปิดรับสมัครนายสิบตำรวจกี่อัตราปี56, รับ สมัคร งาน ราชการ ทหาร อากาศ, กรอกใบสมัครสอบตำรวจ 2557, สมัครสอบนายร้อย57, สมัครเรียนนายร้อยตํารวจหญิง 57, สมัครตำรวจหญิงนายสิบ 57 ม.3, สมัครเรียนทหารหญิง 57, โรงเรียนนายร้อยตำรวจเปิดสอบวันที่, ตรวจสอบผู้ผ่านการสมัครนายร้อยตํารวจหญิง 57, สมัครเรียนทหารหญิง57, สมัครตำรวจ 57, สอบนายสิบตํารวจ2557, สมัคร ทหารหญิง 2557, รร.นายร้อยตํารวจหญิง57,

Response 'โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557'

Home » งานราชการ » โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย – หญิง 17 ธ.ค. 2556–10 ม.ค. 2557
©2013 JobJaa :