Facebook Twitter Gplus RSS
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

Date: August 22, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.อุตรดิตถ์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดรับสมัครงานที่นี้ <

แนะนำสมัครงาน: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 1-12 ก.ย. 57

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา 1-12 ก.ย. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง รับสมัครรวม 6 ตำแหน่ง 25 สค – 5 กย 2557 สมัครสอบ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง 2557

สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง รับสมัครรวม 6 ตำแหน่ง 25 สค – 5 กย 2557 สมัครสอบ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง 2557

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย/หญิง) 25 -29 ส.ค. 2557

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย/หญิง) 25 -29 ส.ค. 2557

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (งานราชการ)

กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ ผู้ทำสัญญา ฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (งานราชการ)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ 20 อัตรา 18 -29 ส.ค. 2557 (งานราชการ)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง ทำหน้าที่แทนสำรองช่างฝีมือ 20 อัตรา 18 -29 ส.ค. 2557 (งานราชการ)

Short url: Full url:

หางาน วุฒิ ป.ว.ช จ.พิษณุโลก ปี 57, หางานวุฒินิติศาสตร์ จ.พิษณุโลก57, รับสมัครงานคลีนิกพิษณุโลก ตค56, ศ.ว.พ พิดโลก เปิดสมัครวันที่เท่าไร, รับสมัครงาน 2557ในพิดโลก, หางานพิดโลก 2557วุฒิ ปวช, งานว่างพิดโลก ม.3พิษณุโลก, พิษณุโลก, หางานพิดโลก57, สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6, หางาน ม.3 พิดโลก, งานพิดโลก 2557, หางานพิดโลก ประจำ, หางานทำพิดโลกงานราชกาล, หางานบัญชีที่พิษณุโลก 2557, สมัครงานราชการ อุตรดิตถ์57, ช่างราชการ พิดโลก, สมัครงาน ศวพ.พิษณุโลก, หางานออฟฟิศ วุฒิ ม.6พิดโลก2557, งานราชการ57พิษณุโลก, สมมัครพิโลก2557, สอบราชการ 56 พิษณุโลก, หางานโรงงาน จ.พิโลก, สมัครงาน จ.พิษณุโลก 2557, หางานลูกจ้าง ในพิษณุโลก, หางาน ม.6 พิษณุโลก 2556, สมัครงานพิโลก2557, รับสมัคร พนักงาน พิษณุโลก พฤศจิกายน 2556, สมัครงาน อบจ พิโลก 2557, ข่าวนักวิจัยพิษณุโลกสมัครงาน,

Response 'สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)'

Home » งานราชการ » สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
©2013 JobJaa :