Facebook Twitter Gplus RSS
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

Date: November 22, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.อุตรดิตถ์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดรับสมัครงานที่นี้ <

แนะนำสมัครงาน: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

Short url: Full url:

สมัครงานข้าราชการ จ. พิษณุโลก 2557, พนักงาน ราชการ จังหวัด พิษณุโลก 2557, หางาน ลูกจ้าง พนักงานราชการ พิษณุโลก, สอบ ราชการ อุตรดิตถ์ 57, สำนักงานพัฒนาที่ดินเปิดสอบพนักงานราชการ พิดโลก, งานราชการ พิดโลก, รับสมัครพนักงานพิษณุโลก2556, งานราชการ 57 พิดโลก, สมัครงานราชการพิษโลก57, สมัครงานราชการ 2557พิดโลก, หางานพิดโลก 2557, หางานในพิดโลก 57 วุฒิ ปวส, หางานบัญชีที่พิษณุโลก 2557, หางาน อ.บ.ต.พิษณุโลก 2557, สมัครงาน พิดโลก 2557, ตำแหน่งว่างงานในจ. พิโลก, สมัครงาน อบต จ.พิษณุโลก 2557, สมัครงานด่วนอุตรดิตถ์ 2557 ม.3, สมัครงานจ.พิษณุโลก2557, สมัครงาน2557ล่าสุดจังหวัดพิษณุโลก, หางานวุฒิ ม.3พิษณโลกปี2557, สมัคงาน รปพ พิโลก 2556, ข่าวนักวิจัยพิษณุโลกสมัครงาน, หางานวุฒิม.3ที่พิษณฺโลกปี57, งานโรงพยาบาลจังหวัดพิโลก, งานราชการ พิษณุโลก 57, หางานออฟฟิศ วุฒิ ม.6พิดโลก2557, สมัครงานราชการพิษณุโลก มิถุนายน 56, รับสมัคงานพิษณุโลก, สมัครงานราชการ สัตวแพทย์ 2557,

Response 'สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)'

Home » งานราชการ » สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
©2013 JobJaa :