Facebook Twitter Gplus RSS

Date: April 26, 2017 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.อุตรดิตถ์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดรับสมัครงานที่นี้ <

แนะนำสมัครงาน: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

พนักงานพิษณุโลก, รับสมัครงาน 2557ในพิดโลก, สมัคงาน รปพ พิโลก 2556, สมัครงานช่างไฟพิดโลก2557, สวพ เขต 7 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการประจำปี 2557, ส มัครงานในพิดโลก, สมัครงานพิษณุโลก 57, ไปรษณีย์ไทยพิดโลกรับสมัครพนักงาน, สมัครงานงานราชการพิโลก, สมัครงานไปรษณีย์ พิดโลก, สมัครงานพิษณุโลก57, หางานพิดโลก 2557, สมัครงานราชการ57พิษณุโลก, หางานพิษณุโลก2557, หางานวุฒิม.3ที่พิษณฺโลกปี57, สมัครงานพิดโลกพิม6, งานราชการพิโลก, สมัครงาน พิษณุโลก ม.3 2557, สมัครงาน ไปรษณีย์ที่พิโลก, พิษณุโลกเปิดสอบ, สมัครงานพิษณุโลก 2557, สมัครงานพิษณุโลก, งานพิษณุโลก56, ม.6 สมัครงานในพิดโลก, รับสมัครพนักงานราชการ สาขาวิทยาศาสตร์ มิถุนายน 56, สมัครงานสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร, สมัครงานพนักงานราชการ จ.นนทบุรี, หางานพิษณุโลก 2557, สมัครงานวิจัยพิษณุโลก, สมัคงานโรงพยาบาลในพิษณุโลก2557,

Response 'สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)'

Home » งานราชการ » สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
©2013 JobJaa :