Facebook Twitter Gplus RSS
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

Date: April 19, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ต.ค.2556

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

2.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

3.ชื่อตำแหน่ง :     ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

4.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานประจำสำนักงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,110 บาท
ระดับการศึกษา :     ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

5.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท
ระดับการศึกษา :     ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ปฏิบัติงานที่ ศวพ.อุตรดิตถ์  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก

อ่านรายละเอียดรับสมัครงานที่นี้ <

แนะนำสมัครงาน: สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สอบ ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ปี 2557 แล้ววันนี้

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น สอบ ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ปี 2557 แล้ววันนี้

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (1 – 26 พ.ค.57)

กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (1 – 26 พ.ค.57)

กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (21 – 25 เม.ย.57)

กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (21 – 25 เม.ย.57)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา 4-30 เมษา 2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา 4-30 เมษา 2557 สมัครสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครรวม 133 อัตรา 21-27 เมษา 2557 สมัครสอบ กองทัพไทย 2557

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครรวม 133 อัตรา 21-27 เมษา 2557 สมัครสอบ กองทัพไทย 2557

Short url: Full url:

หางานบริษัทอุตรดิตถ์56, พิษณุโลกเปิดสอบ, หางานออฟฟิศ วุฒิ ม.6พิดโลก2557, หางานธนาคารในพิดโลกปี57 วุฒ ม6, หางานพิษณุโลก, หางานเคมีพิดโลก, สมัครงานงานราชการพิโลก, หางาน เทศบาลพิษณุโลก 2557, สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6, พิษณุโลก รับสมัคร 2557, ตำแหน่งว่างพิดโลดปี2557, รับสมัครงานพิดโลก, หางานที่ไปรษณีย์พิดโลก, กรมบังคับคดีช้าง, สัตวแพทย์, สมัครงานวุฒิ ม.3จ.พิษณุโลก, หางานวุฒิ ม.3พิษณโลกปี2557, สมัครงาน อบจ พิโลก 2557, สำนักงานวิจัยและการเกษตร เขต2พิษณุโลก, งานราชการ พิษณุโลก 57, หางาน ลูกจ้าง พนักงานราชการ พิษณุโลก, สมัคงานกรมป่าไม่พิษณผโลก, งานในพิดโลก57, สมัคงานโรงพยาบาลในพิษณุโลก2557, งาน พิดโลก 57, พิษณุโลก, สมัครงานราชการ57พิษณุโลก, หางาน นักวิจัย พิษณุโลก, สมัครงานพิโลก 2557, ตําแหน่งงานว่าง จ.พิดโลก,

Response 'สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)'

Home » งานราชการ » สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จ.พิษณุโลก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)
©2013 JobJaa :