Facebook Twitter Gplus RSS

Date: September 26, 2016 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...Loading...

สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57

หลังจากที่ปิดรับสมัครสอบไปแล้ว วันนี้มีข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสำนักอัยการสูงสุด ในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 เพื่อทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) โดยยอดล่าสุดสำหรับตำแหน่งนิติกร มีจำนวนทั้งสิ้น 19,460 คน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีจำนวนทั้งสิ้น 22,592 คน อัตราที่เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 200 อัตรา และ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา คาดว่าน่าจะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแน่นอน!!

 

สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57

สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2557

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการสำนักอัยการสูงสุด

>>>> ตรวจดูรายชื่อ!! —  http://www.ogad.ago.go.th/hrm/images/stories/document/Prakad/2557/lawyer_57.pdf

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการสำนักอัยการสูงสุด

>>>> ตรวจดูรายชื่อ!! — http://www.ogad.ago.go.th/hrm/images/stories/document/Prakad/2557/account_57.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสำนักอัยการสูงสุด

>>>> http://www.ogad.ago.go.th/gad/index.php

 

แนะนำสมัครงาน: สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

Short url: Full url:

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานปี56, สอบภาค ค นิติกรอัยการวันที่, ภาค ข อัยการเปิดสอบเมื่อไหร่, ประกาศสอบนิติกรอัยการภาค ข, นิติกร57, ผลสอบอัยการ 57, สถานที่สอบ นิติกร อัยการสูงสุด, กรมการแพทย์, สถานที่สอบสำนักอัยการสูงสุด, สถารที้สอบภาคกนิติกรอัยการ, สถานที่ วัน เวลาสอบสำนักงานอัยการ, สำนักงานอัยการ สมัครสอบพนักงานธุรการ, ประกาศาถานที่สอบ นิติกร อัยการ, วันเวลาสถานที่สอบนิติกร, สอบภาคข.อัยการ, วัน เวลา สอบ นิติกร, สำนักอัยการสอบวันไหน, รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ข นิติกร สำนักงานอัยการสูงสุด, ตรวจสอบวันเวลาสถานที่สอบสำนักอัยการสูงสุด, สำนักอัยการประกาศสถานที่สอบ, ประกาศรายชื่อสอบ อัยการสูงสุด, ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์สอบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน, สอบอัยการ 58, ผลสอบ นิติกร อัยการ, ประกาศวันสอบ สนง อัยการ, วันที่สอบนิติกรอัยการ, สอบนิติกรอัยการสูงสุดภาค ก, สอบนิติกรอัยการวันไหน, สอบอัยการสูงสุด สถานที่สอบ, ผลสอบภาค ก นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานอัยการสูงสุด,

Response 'สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57'

Home » งานราชการ » สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57
สำนักอัยการสูงสุด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นิติกร เเละการเงินบัญชี ประจำปี 2557 สมัครสอบ สำนักอัยการสูงสุด 57
©2013 JobJaa :