Facebook Twitter Gplus RSS
อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

Date: November 22, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

 

 

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุ

เข้ารับราชการจำนวน 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

เปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่

วันที่ 16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57

ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 8 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 22 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 2 อัตรา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 อัตรา

- ช่างโยธา 6 อัตรา

- ช่างเครื่องกล 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 7 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

- เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อัตรา

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 อัตรา

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา

- เจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา

- เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 อัตรา

- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา

- นิติกร 1 อัตรา

- นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

- นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 1 อัตรา

- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

- วิศวกรสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

- นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

สมัครงานราชการทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://job.nakhonsi.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

>>>>http://job.nakhonsi.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

>>>>job.nakhonsi.go.th/ann_1.pdf

No related content found.

แนะนำสมัครงาน: อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57) สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา 26 พ.ย.-18 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 24 พ.ย.-2 ธ.ค. 57

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

งานราชการ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 18-24 พ.ย. 57

Short url: Full url:

สมัครสอบงานราชการ 2557 นครศรีธรรมราช, สอบอบจนคร, หางาน วิศวกรโยธา จ.นครศรีฯ, สมัครสอบ.อบจนครศรีธรรมราช, สมัครงาน อบจ นคร, หางานราชการ จ.นครศรีธรรมราช2557, วันสอบ อบจ.นครศรีธรรมราช, อบจ.นครศรีธรรม2557, อบจ.นครศรีธรรมราชประกาศวันสอบ, สมัครงานอบจ.นครศรีธรรมมาราช 57, อบจ นครศรีธรรมราช 2557, อบจ นครศรี สอบวันไหน, พิมใบสมัคร อบจ นคร, สมัครสอบ, สอบ อบจ.นครศรีธรรมราช, เปิดสอบวันไหน อบจ นครศรี, สมัคสอบหน่วยงานราชการนครศรีธรรมราชมีนา57, ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบ อบจ.นครศรีธรรม, ตรวจสถานที่สอบ อบจ นครศรีธรรมราช 57, สมัคร งาน นครศรีธรรมราช 57, อบจ นครศรีธรรมราช รับสมัคร 2555, สอบ อบจ นครศรีธรรมราช วันไหน, สมัครสอบ อบจ นครศรี, งานราชการ 57 นครศรีธรรมราช, สมัครงานราชการอบจ.นครศรีธรรมราช, สอบอบจนครศรี, สมัครงาน อบจ.นครศรีธรรมราช, อบจ.นครศรีธรรมราชสมัครสอบ, แนวข้อสอบ อบจ.นครศรีธรรมราช, ประกาศสถานที่สอบอบจนครศรีธรรมราช,

Response 'อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)'

Home » งานราชการ » อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)
อบจ.นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21 ตำแหน่ง 75 อัตรา (16 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)
©2013 JobJaa :