Facebook Twitter Gplus RSS
อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

Date: August 27, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ    อบต.บ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบงานราชการเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 4 เม.ย. 57

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  5  อัตรา

 

1  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง ช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา

 

5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  จำนวน   1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  4  อัตรา

 

1. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน    1   อัตรา

 

2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ             จำนวน    1   อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน   1  อัตรา

 

4.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา      จำนวน    1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จำนวน  3  อัตรา

 

1.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว      จำนวน   1  อัตรา

 

2.  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง                    จำนวน   1  อัตรา

 

3. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                   จำนวน    1  อัตรา

 

สามารถตรวจสอบและดูได้จากเว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-769307  ในวันและเวลาราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้

 

แนะนำสมัครงาน: อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา 1-26 ก.ย. 57

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ จำนวน 8 อัตรา 1-26 ก.ย. 57

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1-26 ก.ย. 57

กรมควบคุมมลพิษ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1-26 ก.ย. 57

สำนักงาน กพ. ประกาศวันรับสมัครสอบ ภาค ก. การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ผ่าน คณิตฯ + ไทย ที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ(งานราชการ)

สำนักงาน กพ. ประกาศวันรับสมัครสอบ ภาค ก. การสอบภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่ผ่าน คณิตฯ + ไทย ที่ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ(งานราชการ)

ข่าวด่วน !!!! สอบตำรวจ การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็น นสต.รอบที่ 2 และบุคคลภายนอกเป็น นายตำรวจสัญญาบัตร

ข่าวด่วน !!!! สอบตำรวจ การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็น นสต.รอบที่ 2 และบุคคลภายนอกเป็น นายตำรวจสัญญาบัตร

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน Operation Staff ระดับ 4-5 จำนวนหลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน Operation Staff ระดับ 4-5 จำนวนหลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

Short url: Full url:

อบต.บ้านนา รับสมัคร, งานราชการมีค-เมย57, อบต.บ้านนา, อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา, งานราชการเมย57, สมัครงานอบต.บ้านนา อ.มหาราช, สมัครสอบงานราชการ, อบต.บ้านนารับสมัคร, อบต.บ้านนา อ.มหาราช, เจ้าหน้าที่ธุรการ1 อบต 57, สอบ อบต อยุธยา 57, อบต.นาไหมเปิดรับสมัครงาน, อบต.บ้านนา อยุธยา, ประกาศสอบ อบต.บ้านนา อยุธยา, พนักงานส่วนตำบล, สมัครงานอบต.บ้านนา, สมัครงาน เมษายน 57,

Response 'อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57'

Home » งานราชการ » อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
©2013 JobJaa :