Facebook Twitter Gplus RSS
อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

Date: July 23, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ    อบต.บ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอบงานราชการเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2557

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 4 เม.ย. 57

อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  5  อัตรา

 

1  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

 

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่ง ช่างโยธา  จำนวน  1  อัตรา

 

5. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  จำนวน   1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ

จำนวน  4  อัตรา

 

1. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ           จำนวน    1   อัตรา

 

2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ             จำนวน    1   อัตรา

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน   1  อัตรา

 

4.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการประปา      จำนวน    1  อัตรา

 

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3  จำนวน  3  อัตรา

 

1.  ตำแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว      จำนวน   1  อัตรา

 

2.  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลัง                    จำนวน   1  อัตรา

 

3. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ                   จำนวน    1  อัตรา

 

สามารถตรวจสอบและดูได้จากเว็บไซต์ อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-769307  ในวันและเวลาราชการ

 

งานราชการที่เปิดสอบตอนนี้

 

แนะนำสมัครงาน: อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 21-25 ก.ค. 57

กรมการแพทย์ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 21-25 ก.ค. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 24-31 ก.ค. 57

สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 24-31 ก.ค. 57

สอบตํารวจ อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

สอบตํารวจ อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำรงตำแหน่ง รอง สว. จำนวน 500 อัตรา

ข่าวดี สอบตํารวจ ประกาศรับ นายร้อยตำรวจจากบุคคลภายนอก จำนวน 310 อัตรา

ข่าวดี สอบตํารวจ ประกาศรับ นายร้อยตำรวจจากบุคคลภายนอก จำนวน 310 อัตรา

กองทัพเรือ เปิดสอบงานราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

กองทัพเรือ เปิดสอบงานราชการ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

Short url: Full url:

สมัครงานอบต.บ้านนา, อบต.นาไหมเปิดรับสมัครงาน, สมัครงาน เมษายน 57, พนักงานส่วนตำบล, สมัครสอบงานราชการ, งานราชการมีค-เมย57, อบต.บ้านนารับสมัคร, อบต.บ้านนา รับสมัคร, ประกาศสอบ อบต.บ้านนา อยุธยา, อบต.บ้านนา อยุธยา, อบต.บ้านนา อ.มหาราช, งานราชการเมย57, อบต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา, สมัครงานอบต.บ้านนา อ.มหาราช, อบต.บ้านนา, สอบ อบต อยุธยา 57,

Response 'อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57'

Home » งานราชการ » อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
อบต.บ้านนา รับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. – 4 เม.ย. 57
©2013 JobJaa :