Facebook Twitter Gplus RSS
อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557

Date: October 25, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557

วันนี้มีข่าวสารอัพเดทการรับสมัครสอบ ท้องถิ่นประจำปี 2555-2557 โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทข่าวไปเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบ ท้องถิ่นประมาณ 7,500 อัตรา ในช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 วันนี้มีข่าวการเลื่อนสอบราชการท้องถิ่นออกไปคาดไม่ทัน 18 พ.ย. 2556 แต่น่าจะเปิดรับสมัครสอบประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลาการสมัคร 15 วัน และ สอบบรรจุภาค ก. และ ภาค ข. ประมาณปลายเดือนมกราคม 2557 คะ…..

อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557

อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557

ข่าววันที่ 12 พ.ย.56 หนังสือพิมพ์มติชน

สอบบรรจุขรก.ท้องถิ่นส่ออืด รอ’อ.สถ.’ลงนามทีโออาร์ ‘สวนดุสิต’ นับแสนรอสมัคร-อปท.ลักไก่จัดเอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันข้าราชการ (กสถ.) กำหนดวันรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ในศูนย์สอบภูมิภาคทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ทางอินเตอร์เน็ต คาดว่ามีการแจ้งตำแหน่งว่างกว่า 7,500 อัตรา และมีผู้เข้าสอบกว่า 6 แสนคน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบบรรจุ

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธาน กสถ.เปิดเผยว่า ขณะนี้ กสถ.ยังไม่สามารถประกาศวันรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้กำหนดตารางเวลาไว้ล่วงหน้า เพื่อเปิดรับสมัครในวันที่ 18 พฤศจิกายน เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ยังไม่ลงนามเงื่อนไขสัญญาจ้าง (TOR) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้ดำเนินการจัดสอบบรรจุ หลังจากคณะทำงานเสนอไปแล้วนานหลายสัปดาห์ หากอธิบดี สถ.ยังไม่ลงนาม กสถ.จะไม่สามารถเปิดรับสมัครได้ และหลังลงนามแล้ว ตนต้องนำเงื่อนไขของสถาบันที่จัดสอบมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งในที่ประชุม ใหญ่

“ทุกฝ่ายให้ความสนใจปัญหาการป้องกันการ ทุจริตในการเปิดสอบทั่ว ประเทศ ซึ่งยอมรับว่าควบคุมได้ยากมาก เพราะปัจจุบันมีการพัฒนาการโกงหลายรูปแบบที่ซับซ้อน ดังนั้น ทุกขั้นตอนการทำงานต้องรัดกุม ตั้งแต่การแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ส่งข้อสอบ ตรวจข้อสอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้รับผิดชอบต้องชี้แจงกระบวนการทำงานพร้อมแสดงความรับผิดชอบหากมีการ ทุจริต” นายอัษฎางค์กล่าว

นายเชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย และ ประธานอนุกรรมการติดตามประเมินผลการสอบของ กสถ.กล่าวว่า การลงนามในสัญญาการจ้างล่าช้า จะทำให้ อปท.ปลายทางที่มีตำแหน่งว่างสามารถใช้ช่องทางนี้ จัดสอบเองโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด ที่ผ่านมามีหลายจังหวัดถูกร้องเรียนการทุจริต เรียกรับสินบน วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ซี ละ 2 แสนบาท รวมทั้งการสอบในช่วงที่ผู้บริหาร อปท.กำลังหมดวาระการดำรงตำแหน่ง

นายสรณะ เทพเนาว์ นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการสอบถามผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบริหารงาน อปท. สถ. ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ กสถ. ขณะนี้ ประกาศต่างๆ อยู่ในช่วงการนำเสนออธิบดี สถ.ซึ่งกำหนดำเนินการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน หากอธิบดี สถ. และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้ว กสถ.จะเปิดรับสมัครสอบประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน มีระยะเวลาการสมัคร 15 วัน และ สอบบรรจุภาค ก. และ ภาค ข. ประมาณปลายเดือนมกราคม 2557

แนะนำสมัครงาน: อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

Short url: Full url:

สอบราชการท้องถิ่น 57วันไหน, กําหนดการสอบท้องถิ่น57, สมัครสอบแข่งขันอปท, สมัครสอบอปท.57, ประกาศสอบ อปท.57, สมัครออนไลน์ท้องถิ่น 57, อปท.2557 ประกาศผลสอบวันที่, กพ.ท้องถิ่น57, อปท.57เปิดสอบอีกไหม, เปิดสอบท้องถิ่นเอง, สอบกพ.ท้องถิ่น57 วันไหน, ข่าวสอบท้องถิ่น 57, ประกาศสถานที่สอบ อปท.2557, สอบท้องถิ่น 57 สถานที่สอบ, กพท้องถิ่น57, ดูผลสอบกพ.ท้องถิ่น57, แนวข้อสอบ อปท.57, ศูนย์สอบ อปท 57, สอบ อบต.ท้องถิ่น2557, สมัครสอบท้องถิ่น, http://www.jobjaa.com/เปิดสอบท้อง-พย57/, สอบท้องถิ่น, สถานที่สอบ ท้องถิ่น 2557, สมัครสอบ อปท, ข้อสอบท้องถิ่น 27 ยาก, สอบอบต 57 เลื่อนสอบ มีนา เป็นวันที่เท่าไร, วันสอบครูท้องถิ่น 57, สมัครสอบอปท., ประกาศสถานที่สอบ อปท57, อบต.ท้องถิ่น สถานที่สอบ,

Response 'อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557'

Home » งานราชการ » อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557
อัพเดทข่าว!! เปิดสอบท้องถิ่น เลื่อนเป็นปลายเดือน พ.ย. 57 สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557
©2013 JobJaa :