Facebook Twitter Gplus RSS
เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557

Date: October 23, 2014 - Category: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...

เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! มีข่าวความคืบหน้าของการเปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วน จังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ โดยแจ้งตำแหน่งว่างกว่า 7,500 อัตรา มีกำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยรายละเอียดของตำแหน่งว่างเพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่าง ส่วนรายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติมทางเว็บไซต์จะทยอยอัพเดทแบบวันต่อวัน คะ

 เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557

เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557

((สมัครสอบ ท้องถิ่น 2557)) เปิดสอบ 7,500 อัตรา

เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557

 

นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั่วประเทศ หลังการแจ้งตำแหน่งว่างกว่า 7,500 อัตรา ล่าสุดมีกำหนดการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เป็นต้นไป คาดว่าจะสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในเดือนมกราคม 2557 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบบรรจุในศูนย์สอบภูมิภาค ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งต่อไป

 

มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบจะยื่นข้อเสนอราย ละเอียดขั้นตอนการสอบทั้งหมดให้คณะกรรมการ จากนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องชี้แจงเหตุผล และข้อสงสัยของ กสถ.ได้ทุกประการ ปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดในสนามสอบต่างจังหวัด 10 ศูนย์ คือ การทุจริตจากข้อสอบรั่ว และการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ซึ่งได้ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมตรวจสอบ “ส่วน กสถ.จะเปิดรับการร้องเรียนผ่านสายด่วนคอลเซ็นเตอร์ เนื่องจากการสอบในต่างจังหวัดเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก ทั้งในกรรมการคุมสอบ การลักลอบนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ทุจริต รวมทั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์มีไม่เพียงพอกับสนามสอบที่มีจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบกว่า 6 แสนคน” นายอัษฎางค์กล่าว

 

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ คณะกรรมการ กสถ. และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กท.)กลาง กล่าวว่า การจัดสอบในศูนย์สอบทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สอบแต่ละจังหวัดประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยขอให้ตัวแทนสถาบันเสนอเงื่อนไขในการจัดสอบให้ชัดเจน พร้อมเสนอมาตรการป้องการทุจริต ยอมรับว่า มีความเสี่ยงและหลายฝ่ายหวั่นวิตกมาก ได้ขอให้การสอบบรรจุเสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน หลังจากก่อนหน้านี้ขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อสรรหาสถาบันที่จัดสอบล่าช้ามาก กระทบอัตราบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน อปท.ทั่วประเทศ

 

 


นาย ภูธร นิ่มนวล อดีตประธานเครือข่ายบัญชีบรรจุท้องถิ่น กล่าวว่า มีข้อเรียกร้องให้แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการ อปท. โดยระบุว่า กรณี อปท.เปิดสอบบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขัน ผู้นั้นต้องอยู่ในตำแหน่งใน อปท.นั้นอย่างน้อย 5 ปี ไม่มีข้อยกเว้น จึงจะขอโอนย้ายได้แทน หลักการเดิมที่ให้โยกย้ายได้ภายใน 2 ปี หรือตามเหตุผลความจำเป็นของผู้บริหาร อปท.เพื่อป้องกันการเวียนเทียนบรรจุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

https://docs.google.com/file/d/0B7u1G7Gj2d1abFZTT0F2bUxjX3c/edit?usp=drive_web

แนะนำสมัครงาน: เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557 สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ เว็บหางานออนไลน์

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 27 ต.ค.7 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมประมง เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 22-29 ต.ค. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมการจัดหางาน เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3-7 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3-21 พ.ย. 57

Short url: Full url:

สอบกพ.ท้องถิ่น2556, สมัครสอบกพ.ท้องถิ่น 2557, ใบสมัครสอบ อปท.ภาคกลาง เขต2, ใบสมัครสอบท้องถิ่น ปี 2557, กพ.ท้องถิ่น57, สอบก.พท้องถิ่น57, สมัครสอบกพ ท้องถิ่น2557, รายละเอียดสอบท้องถิ่น 2557, สอบท้องถิ่น สพฐ, ใบสมัครสอบท้องถิ่น 7500อัตรา, สมัครสอบท้องถิ่นภาค ก, สนามสอบ อปท.57, สมัครสอบ ก ท้องถิ่น 56, สมัครสอบกพ.ท้องถิ่น2556, ใบสมัครสอบท้องถิ่น 57, เธชเธกเธฑเธ„เธฃเธชเธญเธšเธญเธšเธˆ.เธ เธนเน€เธเน‡เธ•, สอบบรรจุท้องถิ่น 57, สมัครสอบ ท้องถิ่น, dท้องถิ่นสมัครงาน ออนไลน์, สมัครสอบกพ.ท้องถิ่น 57เปิดสมัครวันที่4, รายละเอียดการสอบท้องถิ่น 2557, สมัครสอบกรมท้องถิ่น, สมัครสอบท้องถิ่น 18 พ.ย.56, สอบภาค ก 2557, กพท้องถิ่น57, อปท เปิดสอบ, สมัครสอบ อปท57, สมัครสอบก.พท้องถิ่น57, สมัคร กพ ท้องถิ่น 2557, ผลการสอบ อปท.2557,

Response 'เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557'

Home » งานราชการ » เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557
เปิดสอบ 7,500 อัตรา เปิดสอบ 18 พย 2556 นี้ สมัครสอบ ภาค ก ท้องถิ่น 2556-2557
©2013 JobJaa :