Facebook Twitter Gplus RSS

อัพเดท: August 18, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา วันนี้ – 24 ส.ค. 58(รับชาย/หญิง)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา วันนี้ – 24 ส.ค. 58 (รับชาย/หญิง)

(more…)

อัพเดท: June 10, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
ประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2558

ประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 28 อัตรา 4-24 มิถุนายน 2558

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ ประปาส่วนภูมิภาค
ด้วย ประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการประปาทันใจ ระยะ 2 รายละเอียด ดังนี้
(more…)

อัพเดท: May 20, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประสงค์รับสมัครบุคคลในสังกัด จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 29 พ.ค. 58

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประสงค์รับสมัครบุคคลในสังกัด จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 29 พ.ค. 58

ประกาศงานราชการ,สอบราชการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด 

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ประสงค์รับสมัครบุคคลใน (more…)

อัพเดท: May 08, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 421 อัตรา (7-16 พ.ค. 58)

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดสอบเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 421 อัตรา  (7-16 พ.ค. 58)

ประกาศงานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครสอบ (more…)

อัพเดท: April 08, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน (more…)

อัพเดท: February 23, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง 20 ก.พ.-6 มี.ค. 58

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครพนักงาน 14 ตำแหน่ง 20 ก.พ.-6 มี.ค. 58

ประกาศ งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน 14 ตำแหน่ง (more…)

อัพเดท: February 17, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ 17 อัตรา 23 ก.พ.-1 มี.ค. 58

สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงานราชการ 17 อัตรา 23 ก.พ.-1 มี.ค. 58

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ  สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบงาน (more…)

อัพเดท: January 13, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 3.75 out of 5)
Loading...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดสอบ งานรัฐวิสาหกิจ บุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม เปิดสอบ งานรัฐวิสาหกิจ บุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา

ประกาศ งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 จ.นครปฐม รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 37 อัตรา
  (more…)

อัพเดท: January 12, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน งานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ม.ค.58

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน งานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ม.ค.58

ประกาศ งานราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ม.ค.58 (more…)

อัพเดท: January 08, 2015 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 839 อัตรา 14 ม.ค. – 13 ก.พ. 2558

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 839 อัตรา 14 ม.ค. – 13 ก.พ. 2558

ประกาศ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร (more…)

Page 1 of 612345...Last »
บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 12 อัตรา วันนี้ – 24 ส.ค. 58(รับชาย/หญิง)
©2013 JobJaa : งานรัฐวิสาหกิจ