Facebook Twitter Gplus RSS

อัพเดท: December 19, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนธุรกิจ ในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขา (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558 more.. »)

อัพเดท: October 13, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 182 อัตรา บัดนี้ – 31 ธค 2557 สมัครสอบรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557-2558

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 182 อัตรา บัดนี้ – 31 ธค 2557 สมัครสอบรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557-2558

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพแด่ผู้ใช้บริการ โดยภารกิจของ (บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 182 อัตรา บัดนี้ – 31 ธค 2557 สมัครสอบรถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557-2558 more.. »)

อัพเดท: October 09, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การท่าเรือ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 6 อัตรา 9-30 ต.ค. 57

การท่าเรือ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 6 อัตรา 9-30 ต.ค. 57

ประกาศ งานราชการ สอบราชการ การท่าเรือ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ (การท่าเรือ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 6 อัตรา 9-30 ต.ค. 57 more.. »)

อัพเดท: September 23, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน 25 ก.ย. -10 ต.ค. 2557

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน 25 ก.ย. -10 ต.ค. 2557

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะ (บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงาน 25 ก.ย. -10 ต.ค. 2557 more.. »)

อัพเดท: September 16, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4.75 out of 5)
Loading ... Loading ...
TOT เปิดรับสมัครพนักงาน 355 อัตรา วุฒิ ปวช. และ ปริญญาตรี

TOT เปิดรับสมัครพนักงาน 355 อัตรา วุฒิ ปวช. และ ปริญญาตรี

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิด (TOT เปิดรับสมัครพนักงาน 355 อัตรา วุฒิ ปวช. และ ปริญญาตรี more.. »)

อัพเดท: August 29, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
บริษัท ทีโอที เอาซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

บริษัท ทีโอที เอาซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

ทีโอที สมัครงาน 2557 วันนี้ เนื่องจาก บริษัท ทีโอที เอาซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานด่วน 300 อัตรา ตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ และ (บริษัท ทีโอที เอาซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป more.. »)

อัพเดท: August 26, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 43 อัตรา บัดนี้-7 กย 2557 mrta สมัครงานออนไลน์ 2557

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 43 อัตรา บัดนี้-7 กย 2557 mrta สมัครงานออนไลน์ 2557

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับ สมัครงานรัฐวิสาหกิจพนักงานในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 43 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านทางใบสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.mrta.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับสมัครรวม 43 อัตรา บัดนี้-7 กย 2557 mrta สมัครงานออนไลน์ 2557 more.. »)

อัพเดท: August 21, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร 4,ช่างโยธา 3 ตั้งแต่ 15 -25 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร 4,ช่างโยธา 3 ตั้งแต่ 15 -25 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ)

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ,งานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น (การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร 4,ช่างโยธา 3 ตั้งแต่ 15 -25 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ) more.. »)

อัพเดท: August 20, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิศวกรซ่อมบำรุง บัดนี้ -30 ก.ย. 2557

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิศวกรซ่อมบำรุง บัดนี้ -30 ก.ย. 2557

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ

รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทำงานที่ (รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิศวกรซ่อมบำรุง บัดนี้ -30 ก.ย. 2557 more.. »)

อัพเดท: August 11, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 579 อัตรา11 -17 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ)

กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 579 อัตรา11 -17 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ)

ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศแล้วอย่างเป็นทางการ กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิด (กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 579 อัตรา11 -17 ส.ค. 2557 (งานรัฐวิสาหกิจ) more.. »)

Page 1 of 41234
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานวุฒิปริญญาตรี 22 ธค 2557 – 9 มค 2558
©2013 JobJaa : งานรัฐวิสาหกิจ