Facebook Twitter Gplus RSS

อัพเดท: April 21, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครรวม 210 อัตรา (วุฒิ ม.6) 18-31 เมษา 2557 สมัครสอบ ไปรษณีย์ 2557 สมัครงาน ไปรษณีย์ 57

โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครรวม 210 อัตรา (วุฒิ ม.6) 18-31 เมษา 2557 สมัครสอบ ไปรษณีย์ 2557 สมัครงาน ไปรษณีย์ 57

โรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2557 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 210 คน แยกเป็นเพศชายจำนวน 130 คน และเพศหญิง 80 คน ทั้งนี้ (โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครรวม 210 อัตรา (วุฒิ ม.6) 18-31 เมษา 2557 สมัครสอบ ไปรษณีย์ 2557 สมัครงาน ไปรษณีย์ 57 more.. »)

อัพเดท: April 21, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 17 อัตรา 21 เมษา – 2 พค 2557 cat สมัครสอบ 2557 สมัครสอบ กสท 2557

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 17 อัตรา 21 เมษา – 2 พค 2557 cat สมัครสอบ 2557 สมัครสอบ กสท 2557

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 17 อัตรา โดยผ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามได้ที่ (กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครรวม 17 อัตรา 21 เมษา – 2 พค 2557 cat สมัครสอบ 2557 สมัครสอบ กสท 2557 more.. »)

อัพเดท: February 11, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
บริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 8-25 กพ 2557 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2557

บริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 8-25 กพ 2557 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2557

บริษัทข่นส่ง จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุุคลภายนอกเพื่อบรรจุ เป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินระดับ 4 และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินระดับ 2 โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8- (บริษัทขนส่ง จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 8-25 กพ 2557 บริษัท ขนส่ง จำกัด สมัครงาน 2557 more.. »)

อัพเดท: January 24, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครรวม 533 อัตรา 22 มค – 21 กพ 2557 สมัครงาน กฟผ 2557 สมัครสอบ กฟผ 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครรวม 533 อัตรา 22 มค – 21 กพ 2557 สมัครงาน กฟผ 2557 สมัครสอบ กฟผ 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สมัครงาน กฟผ 2557 สมัครสอบ กฟผ 2557 เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิ ปวส. ปวช.อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร โดยจะทำการเปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับสมัครรวม 533 อัตรา 22 มค – 21 กพ 2557 สมัครงาน กฟผ 2557 สมัครสอบ กฟผ 2557 more.. »)

อัพเดท: January 21, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน เปิดรับสมัคร ถึง 28 ม.ค.2557

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน เปิดรับสมัคร ถึง 28 ม.ค.2557

ประกาศ พนักงานราชการ  ธนาคารกรุงไทย 2557  สอบธนาคารกรุงไทย 2557

รอบนี้ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครเยอะมากหลายตำแหน่ง มาถึงตำแหน่ง (ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน เปิดรับสมัคร ถึง 28 ม.ค.2557 more.. »)

อัพเดท: January 20, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

การประปาส่วน ภูมิภาค สมัครสอบ 2557 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT) และ (การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้าง ปี 2557 หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป more.. »)

อัพเดท: January 13, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
ธ.ก.ส. ข่าวเปิดรับสมัครสอบ 13-19 มค 57 เปิดสอบตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน สมัครสอบ ธกส 2557

ธ.ก.ส. ข่าวเปิดรับสมัครสอบ 13-19 มค 57 เปิดสอบตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน สมัครสอบ ธกส 2557

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ระดับ 4 ด้วยธนาคารจะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ระดับ 4 ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.baac.or.th ตั้งแต่วันที่ 13- (ธ.ก.ส. ข่าวเปิดรับสมัครสอบ 13-19 มค 57 เปิดสอบตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน สมัครสอบ ธกส 2557 more.. »)

อัพเดท: January 08, 2014 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading ... Loading ...
ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี หลายอัตรา!! สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย 2557 สมัคร ธนาคารกรุงไทย 2557

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี หลายอัตรา!! สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย 2557 สมัคร ธนาคารกรุงไทย 2557

ล่าสุด!! ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ และวิเคราะห์คุณภาพ portfolio และ ลูกจ้างทำหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry) โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ (ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี หลายอัตรา!! สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย 2557 สมัคร ธนาคารกรุงไทย 2557 more.. »)

อัพเดท: December 17, 2013 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้–2 ม.ค. 2557

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้–2 ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/12/2556  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครงาน 2557 เนื่องจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ตำแหน่งพนักงานจัดการจราจร ระดับ 3 เพศหญิง จำนวน 6 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช. นับตั้งแต่บัดนี้ – (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้–2 ม.ค. 2557 more.. »)

อัพเดท: December 02, 2013 - หมวดหมู่: งานรัฐวิสาหกิจ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

(ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่องการรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ more.. »)

Page 1 of 3123
โรงเรียนการไปรษณีย์ รับสมัครรวม 210 อัตรา (วุฒิ ม.6) 18-31 เมษา 2557 สมัครสอบ ไปรษณีย์ 2557 สมัครงาน ไปรษณีย์ 57
©2013 JobJaa : งานรัฐวิสาหกิจ