Facebook Twitter Gplus RSS

อัพเดท: September 07, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท 7-18 ก.ย.58

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท 7-18 ก.ย.58

(more…)

อัพเดท: September 07, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
Loading...
กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน จำนวน 31 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. สมัครทาง Internet (14-30 ก.ย.58)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน จำนวน 31 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. สมัครทาง Internet (14-30 ก.ย.58)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน จำนวน 31 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. สมัครทาง Internet (14-30 ก.ย.58)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน

จำนวน 31 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.

สมัครทาง Internet (14-30 ก.ย.58)

ตำแหน่งงานราชการและอัตราที่เปิดสอบ กรมศุลกากร

1 ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :    9400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :    24 อัตรา

ระดับการศึกษา :    ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ 

2 ตำแหน่ง :    ศุลการักษ์

อัตราเงินเดือน :    9400 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :    6 อัตรา

ระดับการศึกษา :    ปวช.

รายละเอียดวุฒิ :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

3 ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราเงินเดือน :    11500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา

ระดับการศึกษา :    ปวส.

รายละเอียดวุฒิ :    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน กรมศุลกากร ได้ทาง http://job.customs.go.th/

ตั้งแต่ 14 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมศุลกากร ได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้น

ค่าสมัครสอบ 30 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)

ชำระเงิน กรมศุลกากร ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ กรมศุลกากร

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ทาง  http://job.customs.go.th/

 

อ่านประกาศรับสมัครงาน กรมศุลกากร

>>>>> https://drive.google.com/file/d/0B56–yB2PWkOV2FndXI5T01LNUk/view?usp=sharing

อัพเดท: August 31, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-7 ก.ย.58

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา  1-7 ก.ย.58

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบพนักงานราชการ  เงินเดือน 18,000 บาท รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 7 กันยายน 2558   ตำแหน่งและอัตราที่ (more…)

อัพเดท: August 31, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...
ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2558

ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2558

ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการวัดผลการวัดและ (more…)

อัพเดท: August 31, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับสมัครงานเงินเดือน 15,000 บาท + ค่า commission สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2558

มูลนิธิโครงการหลวง เปิดรับสมัครงานเงินเดือน 15,000 บาท + ค่า commission สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 กันยายน 2558

มูลนิธิโครงการหลวง รับสมัครนักการตลาด โครงการผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง ประจำสาขากรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท + ค่า commission คุณสมบัติ (more…)

อัพเดท: August 24, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 31 ส.ค.- 4 ก.ย. 58 เงินเดือน 18,000 บาท

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 31 ส.ค.- 4 ก.ย. 58 เงินเดือน 18,000 บาท

(more…)

อัพเดท: August 20, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน 9 อัตรา เงินเดือน 13,800 – 19,500 บาท 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 58(รับวุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานราชการ 9 อัตรา เงินเดือน 13,800 – 19,500 บาท 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 58(รับวุฒิ ปวท ปวส ป.ตรี)

(more…)

อัพเดท: August 20, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา (เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา)24-28 ส.ค.58

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา (เงินเดือน 18,000 – 19,500 บาท มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา) 24-28 ส.ค.58

(more…)

อัพเดท: August 19, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...
กรุงเทพมหานคร เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ)

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 (ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ)

(more…)

อัพเดท: August 18, 2015 - หมวดหมู่: งานราชการ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)
Loading...
เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ รับสมัครวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2558

เปิดสอบนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา ประจำปี 2558 ทั่วประเทศ รับสมัครวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2558

(more…)

Page 1 of 16012345...102030...Last »
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 4 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท 7-18 ก.ย.58
©2013 JobJaa : สมัครงาน สมัครสอบ เปิดสอบ แนวข้อสอบ หน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ เว็บหางานออนไลน์